LTO Noord: Netbeheer frustreert agrarische energietransitie

LTO Noord: Netbeheer frustreert agrarische energietransitie

ACHTERHOEK - De agrarische sector helpt al jaar en dag mee aan de verduurzaming van Nederland. Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Het plaatsen van zonnepanelen op daken vraagt van netbeheerders een grotere netaansluiting. Ook moeten zij de geproduceerde stroom afnemen. Helaas lukt dit in veel gevallen niet. Het gevolg hiervan is dat installaties niet worden aangesloten of geproduceerde stroom niet geleverd mag worden. Tientallen en mogelijk honderden boeren en tuinders raken hierdoor in de (financiële) knel.

Door te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen boeren en tuinders de opgewekte stroom met zonnepanelen niet kwijt of geen nieuwe installaties aansluiten. Dit is een grote rem op de energietransitie. Zonnepanelen op daken zijn juist één van de pijlers in de energietransitie, onder meer door het grote draagvlak. Boeren en tuinders leiden bovendien grote financiële schade.

In zonnepanelen op daken is meestal veel geld geïnvesteerd, vaak meer dan een ton. Door de problemen bij netbeheerders verdampt geïnvesteerd geld. Al tientallen boeren en tuinders hebben zich met dit probleem gemeld.

Wel subsidie, maar niet kunnen leveren is ‘strafbaar’
In veel gevallen is al een SDE-subsidie toegekend die door deze problemen niet benut kan worden. De boer komt dan jarenlang in het ‘strafbankje’ bij de SDE en kan, buiten zijn schuld om, geen nieuwe projecten meer indienen. Hier worden de koplopers gestraft voor hun goede gedrag. "Dit is een heel groot probleem en valt rauw op het dak bij onze boeren en tuinders. Je zou maar geld hebben geïnvesteerd om bij te dragen aan verduurzaming en dan te horen krijgen dat je niks met je zonnepanelen kan", zegt Stefan te Selle, voorzitter van LTO-afdeling Achterhoek Oost. "Wij roepen netbeheerders op om het elektriciteitsnet uit te breiden en ervoor te zorgen dat boeren en tuinders hun stroom kwijt kunnen. Ook willen wij dat zij de gedupeerden vergoeden", aldus Te Selle.

Tientallen gedupeerden
De afgelopen weken ontving LTO Noord namelijk tientallen berichten van gedupeerden. Er zijn drie knelsituaties die veel voorkomen. Eén daarvan is de situatie waarbij bedrijven die een installatie hebben aangesloten op het net een transportbeperking krijgen, waardoor levering niet meer mogelijk is. Ook zijn er bedrijven die in eerste instantie wel bericht kregen dat ze op het net konden worden aangesloten, maar waar dat opeens niet meer kon nadat zij de subsidie kregen. Een derde knelpunt betreft bedrijven die überhaupt geen subsidie kunnen aanvragen vanwege een negatieve transportbeperking.

LTO Noord

roept boeren

en tuinders

die te maken

hebben met

gevolgen van

netcongestie

op zich te

melden


Melden
LTO Noord roept boeren en tuinders die te maken hebben met gevolgen van netcongestie (het niet terug kunnen leveren van stroom) op om zich te melden via www.ltonoord.nl/meldingnetcongestie. Zo kan LTO Noord beter inzicht krijgen in de totale omvang van het probleem.