Kinderen moeten een leuke dag hebben, is het uitgangspunt van Dikkertje Dap. Foto: PR
Kinderen moeten een leuke dag hebben, is het uitgangspunt van Dikkertje Dap. Foto: PR

Dikkertje Dap opent eerste BSO+ in Zutphen

ZUTPHEN - Onlangs opende Dikkertje Dap kinderopvang een BSO+ op de Kaardebol. De plus staat hierbij voor extra ondersteuning die opvangbegeleiders en kinderen krijgen als ze dat nodig hebben. Verder reilt en zeilt het bij de BSO precies als bij andere buitenschoolse opvanglocaties; lekker gewoon dus. Wethouder Jeugd, Annelies de Jonge is maar wat blij met de nieuwe BSO+. Donderdag 20 mei liet ze dit duidelijk merken tijdens haar werkbezoek.

Door Meike Wesselink

Pedagogisch medewerkster Agnes van Gurp laat de wethouder trots de groene buitenruimte van Dikkertje Dap zien. “Langs dat spannende paadje kunnen de kinderen struinen en in deze boom mag pas geklommen worden als de bloemen eronder zijn uitgebloeid. Hier in de moestuin zie je de bietjes al opkomen die we hebben gezaaid. Van de pompoenen die aan het eind van de zomer klaar zijn, maken we soep die de kinderen samen met de ouders mogen opeten.”

Heerlijk is het voor kinderen om na school de laarsjes aan te trekken en de buitenlucht in te gaan om te spelen en te leren. Wat dat betreft is de groene BSO behoorlijk uniek. Drie jaar geleden startte Dikkertje Dap met een locatie op de Kaardebol. Sinds een paar weken is daar nu ook een BSO+ bijgekomen, waar kinderen die nét iets meer begeleiding nodig hebben naartoe komen. Dat kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, met ontwikkelingsproblemen of met sociaal-emotionele problemen. Binnen de groep van negen kinderen, schuiven steeds vier kinderen aan van de reguliere BSO. Zo leren de kinderen elkaar kennen en leren ze rekening te houden met elkaar. Voor Agnes is het haar eerste BSO+. “Maar eigenlijk doen we de dingen zoals we die altijd al deden”, aldus Agnes. “Alleen heeft het nu een naam gekregen. “Problemen zie ik niet. Ik zie gewoon het kind. In overleg met ouders ontdekken we wat het fijnst werkt en als ik extra ondersteuning nodig heb dan richt ik me tot Joke van entrea lindenhout of Marijke van Zozijn.”

De eerste BSO+ in Zutphen is het resultaat van een samenwerking van Gemeente Zutphen, entrea lindenhout, Zozijn, en Dikkertje Dap. Ook andere opvanglocaties zijn betrokken bij het vormgeven van de wens die Gemeente Zutphen heeft om (naschools) onderwijs en zorg te normaliseren. Annelies de Jonge: "Ieder kind is uniek en wat uniek is, moet je niet problematiseren. Het meest gezond is het als een kind zichzelf mag zijn in een normale omgeving. Als je na school met een taxi naar een zorgboerderij wordt gereden, dan voel je je al anders. In veel gevallen is dat helemaal niet nodig. Hier zitten kinderen op een plek die recht aan hen doet. Het zijn niet de kinderen die apart genomen worden, maar het zijn de pedagogisch medewerkers die zich achter de schermen laten bijspijkeren of hulp vragen aan de professionals van Zozijn en entrea lindenhout. Een andere benadering dus die we nog veel meer moeten doorvoeren in Zutphen. Bij cluster 4-school De Springplank zijn we met andere partijen bezig een BSO+ op te starten en zo zouden er meer locaties moeten komen.”
Dikkertje Dap-directeur Gerrie Behet: " De basis blijft, het werken met kinderen en dat valt of staat toch met een goede pedagogisch medewerker. Wij zijn hier allemaal fan van Agnes. Veel meer dan dat is er ook niet nodig om een BSO+ op te zetten. Eigenlijk zou er naast elke BSO een BSO+ moeten bestaan.”