Toonkunst Zutphen collecteert voor Prins Bernhard Cultuurfonds

Toonkunst Zutphen collecteert voor Prins Bernhard Cultuurfonds

ZUTPHEN - Toonkunst Zutphen en Omstreken doet mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, van 28 mei tot en met 5 juni. De collecte is dit jaar voor de tweede keer digitaal, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren. Toonkunst Zutphen en Omstreken voert actie om de koorleden in staat te stellen eind 2021 weer een prachtig concert te geven.

Het Toonkunstkoor Zutphen en Omstreken is het grootste en oudste koor van de Zutphense regio: het viert over drie jaar zijn 150-jarig bestaan. Dit stukje cultureel erfgoed wil zich blijven profileren als groot, hoogwaardig concertkoor in de regio, als dé plek waar je klassieke koorzang kunt leren uitvoeren en kunt beluisteren. Het is een vaste bespeler van de Buitensociëteit van de Hanzehof, een uiterst geschikte zaal voor de concerten.
Door corona is er een tijd niet gezongen. Maar in de planning staat de prachtige Messiah van Händel, uit te voeren op 12 december van dit jaar. De repetities hiervoor zijn al begonnen, al zijn ze nu nog online, ieder vanuit zijn eigen huis. In de loop van het jaar zal er weer voluit worden gerepeteerd, en het zou enorm helpen als de koorleden enkele lessen kunnen volgen bij zangdocenten uit deze regio. De opbrengst van de collecte ondersteunt dit.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het Cultuurfonds geeft de hele netto-opbrengst weer terug aan de organisaties die collecteren.


toonkunstzutphen.nl