Gemeenteraden beslissen deze zomer over Startnotitie Regionale Energiestrategie

Gemeenteraden beslissen deze zomer over Startnotitie Regionale Energiestrategie

ZUTPHEN/REGIO - Hoe maken we van de energietransitie een succes? Op die vraag geeft de Cleantech Regio een antwoord met de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren en gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond.

In de RES komt te staan hoe de regio duurzame energie gaat opwekken en opslaan, welke (energie-) infrastructuur daarvoor nodig is en hoe wordt omgegaan met de (rest-) warmtebronnen. Deze zomer beslissen gemeenteraden over de eerste stap om tot een RES te komen: de Startnotitie RES. Ook provincie Gelderland, de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe en de Strategische Board beslissen daarover.

In het landelijke Klimaatakkoord -dat waarschijnlijk komend najaar wordt ondertekend- staat hoe Nederland de klimaatafspraken van Parijs uit 2015 wil waarmaken. In 2030 wil men 49 procent minder CO2-uitstoot realiseren ten opzichte van 1990. De dertig regio's in Nederland leveren daaraan een bijdrage. De Cleantech Regio is hier een van en moet ook binnen een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een RES hebben vastgesteld. Hierin staat hoe het klimaatakkoord regionaal 'vertaald' wordt. Dat past overigens prima bij de 'eigen' ambitie van de regio om in 2030 een energieneutrale regio te zijn.

De colleges van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen bieden de startnotitie nog voor of net na de zomervakantie aan voor besluitvorming bij hun gemeenteraden. Voor of direct na de zomer nemen de raden hierover dus een besluit. Na een 'go' van de besturen wordt daadwerkelijk gestart met het maken van een Regionale Energie Strategie.

Omdat de tijdsdruk hoog is -de RES moet een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord klaar zijn- gaan de voorbereidingen om tot de RES te komen vast door. De Cleantech Regio organiseert regionale ruimte-ateliers, om samen met partners na te denken over principes voor de inpassing van duurzame energie-opwek in ons landschap. Deze worden uitgewerkt tot ruimtelijke voorkeurslocaties, en ook worden afspraken gemaakt over de inzet van warmtebronnen.

Er wordt ook lokaal aan de slag gegaan, waarbij bijvoorbeeld dorpsraden, energiecoöperaties en ondernemers meedenken. Belangrijk, want uiteindelijk wordt de RES vertaald in het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en het beleid van waterschappen. Netbedrijf Liander heeft een adviserende rol.