De Bron en Het Lichtpunt worden
Groene Kerken

ZUTPHEN - Twee Zutphense kerken, De Bron en Het Lichtpunt, worden op woensdag 13 maart officieel Groene Kerken. Tijdens speciale kerkdiensten om 15.00 en 19.30 uur, in verband met biddag, wordt het Groene Kerk vignet onthuld.

De Christelijke Gereformeerde Kerk (kerkgebouw de Bron, Hobbemakade 2 Zutphen) en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (kerkgebouw Het Lichtpunt, Willem Dreesstraat 4 Zutphen) gaan actief aan de slag met de thema's duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Gerechtigheid betekent in dit verband dat er recht wordt gedaan aan Gods schepping en dat er respect is voor elk leven.

Door te wijzen op de impact van menselijk gedrag op de eigen leefomgeving en het organiseren van activiteiten wordt bewustwording bij gemeenteleden vergroot. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van Het Lichtpunt geplaatst. Ook hebben kinderen en volwassenen van De Bron een Michacursus gedaan waar de thema's duurzaamheid en gerechtigheid op allerlei terreinen aan de orde kwamen.
Beide kerken werken veel met elkaar samen en hebben nu ook de krachten gebundeld om steeds meer aandacht voor duurzaamheid te hebben. Beide kerken zijn lid geworden van het netwerk van Groene Kerken, dat de kerken stimuleert om van duurzaamheid een belangrijk thema te maken door bijv. CO2 uitstoot te beperken, duurzamer in te kopen en het groen rond de kerk anders te beheren. Kerken verplichten zich om elk jaar minimaal één extra actie door te voeren op het vlak van duurzaamheid.
Op woensdag 13 maart is het de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Op deze dag wordt in veel protestantse kerken een speciale dienst gehouden om God te bidden voor een geslaagde oogst en om zegen op het werk. Om 15.00 uur is een biddagdienst speciaal voor kinderen in De Bron, met veel aandacht voor duurzaamheid. Om te markeren dat beide kerken echt een start willen maken met duurzaamheid wordt tijdens deze middagdienst het Groene Kerk vignet op de muur van De Bron onthuld. Dit bordje naast de deur laat zien dat De Bron met vele andere kerken aandacht wil besteden aan de zorg voor de natuur.

In Het Lichtpunt is er dezelfde dag een avonddienst om 19.30 uur. Deze kerkdienst is meer op volwassenen gericht. Ook tijdens deze bijeenkomst zal op de muur van het gebouw, naast de voordeur, het Groene Kerk vignet worden onthuld.