Vrijwilligers van de Bovenkamer nodigen belangstellenden uit. Foto: PR
Vrijwilligers van de Bovenkamer nodigen belangstellenden uit. Foto: PR Foto:

Mensen net beginnende dementie en
mantelzorgers bijeen in Bovenkamer

ZUTPHEN - De Bovenkamer (Harenbergweg 1, Zutphen) is een plek waar mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en vrienden elkaar ontmoeten. In huiselijke sfeer er even uit zijn om een kop koffie te drinken, anderen te spreken of ervaringen te delen. Of met andere bezoekers een kaartje te leggen, een wandeling te maken in de tuin of samen een maaltijd te bereiden.

Mensen met en zonder dementie en hun mantelzorgers zijn van dinsdag tot en met vrijdag welkom, tussen 10.00 en 16.00 uur. Men kan een kopje koffie komen drinken in deze huiskamer, vragen stellen over dementie en de zorg rondom dementie of meedoen met één van de vraaggestuurde activiteiten. Bijvoorbeeld het Bovenkamerkoor, muziekmaken, Meer Bewegen voor Ouderen, dansen, tekenen, sjoelen, allerlei workshops en het ontspanningsuur. Ook kunnen bezoekers gezellig blijven lunchen. Neem voor het totale programma eens een kijkje op de website van De Bovenkamer.

Deze professionele vrijwilligersorganisatie is nu alweer drie jaar geleden van start gegaan, als gevolg van de landelijke dementiemonitor uitgebracht door Alzheimer Nederland. Hieruit bleek dat mantelzorgers van mensen met dementie veel behoefte hebben aan hulp, informatie en aandacht alvorens de diagnose dementie officieel is gesteld. Ook in deze behoeften kan de Bovenkamer voorzien. Samen met het Dementienetwerk Zutphen en Alzheimer Nederland is de Bovenkamer opgezet.

Wie de Bovenkamer wil bezoeken, bijvoorbeeld met vragen over dementie, of wie vrijwilligerswerk wil gaan doen, dan wel meedoen met de activiteiten is van harte welkom in het hoofdgebouw van de Kaardebol, aan de Harenbergweg 1 in Zutphen (tel. 06-24954318).

Voor meer informatie kan men kijken op www.debovenkamerzutphen.com.