De vier jubilarissen v.l.n.r. Peter Rudolph, Dinand Wichers, Wil de Groot en Dick Kappert in het clubhuis van de SZO. Foto: PR
De vier jubilarissen v.l.n.r. Peter Rudolph, Dinand Wichers, Wil de Groot en Dick Kappert in het clubhuis van de SZO. Foto: PR Foto:

SZO-Zutphen huldigt

SZO-Zutphen huldigt

jubilarissen

ZUTPHEN - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 28 februari huldigde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen & Omstreken maar liefst vier trouwe leden. Alle jubilarissen ontvingen naast het traditionele speldje uiteraard een fleurig lenteboeket en een welgemeend applaus van de aanwezigen.

Voorzitter Marco Arnoldus vroeg zich vóór het traditionele opspelden van de versierselen af hoe het langdurig lidmaatschap van de scheidsrechtersvereniging te verklaren was. "Misschien omdat het gewoon een leuke hobby is, waar je leert leiding geven, op verschillende niveaus leert communiceren, waarbij je je weerbaarheid vergroot en je fysieke gesteldheid verbetert?" Met een verwijzing naar jubilaris Wil de Groot die als leerkracht en als docent en commissielid bij de KNVB uitdroeg dat de vaardigheden die je ontwikkelt als scheidsrechter je verder helpen in de maatschappij, onderstreepte de bestuurder de maatschappelijke relevantie.

"Uit dat oogpunt is het ook niet verwonderlijk dat we een aantal leden kunnen huldigen, die decennia lang trots zijn op hun hobby", vervolgde hij. Vervolgens speldde hij eerst Dinand Wichers het ereteken van het 25-jarig lidmaatschap op. Na een geruime tijd 'voor de bond' te hebben gefloten is hij nu assistent-scheidsrechter en kaderlid van Witkampers uit Laren (Gld.) en nooit te beroerd om een oefenwedstrijd voor de SZO te fluiten.

Peter Rudolph uit Zutphen kampte lang met blessures, maar is na de winterstop weer actief in de groep Zondag G. Hij is al veertig jaar lid van de SZO en was ook bestuurslid. Lochemmer Wil de Groot is inmiddels ruim veertig jaar COVS-lid. Als docent en mentor heeft hij aan de ontwikkeling van scheidsrechters in de regio een belangrijke bijdrage geleverd.

De voorzitter stond extra stil bij het vijftigjarig jubileum van Dick Kappert uit Laren. Hij heeft een langdurige en fraaie carrière achter de rug en is de SZO altijd op afstand blijven volgen. De SZO had graag extra aandacht aan dit unieke jubileum willen schenken, ware het niet dat de jubilaris momenteel geblesseerd is. Met twee lokale voetbalverenigingen is al afgesproken, dat er een speciale jubileumwedstrijd zal worden georganiseerd om hem te huldigen op de plek, die daarvoor het best in aanmerking komt: het voetbalveld! De nog erg actieve pensionado somde nog even zijn dagelijkse bezigheden op en sprak de hoop uit binnen afzienbare tijd weer bij de jongere jeugd te kunnen gaan fluiten.

50-jarig jubilaris Dick Kappert met voorzitter Marco Arnoldus. Foto: PR