Arnold Gerritsen. Foto: Alize Hillebrink
Arnold Gerritsen. Foto: Alize Hillebrink Foto:

Arnold Gerritsen waarnemend
burgemeester in Aalten

AALTEN - Arnold Gerritsen wordt met ingang van 18 januari benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aalten. Gerritsen (68 jaar, lid van D66, wonende in Zutphen) was van 1999 tot 1 februari 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen. Daarvoor was hij van 1992 tot 1998 wethouder in de gemeente Apeldoorn. De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Aalten (fractievoorzitters, wethouder, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die per 18 januari ontstaat door het vertrek van de huidige burgemeester, Bert Berghoef. Gerritsen heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Aalten. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief over zijn kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna hij besloten heeft hem te benoemen. Arnold Gerritsen is op 19 december be√ędigd door de Commissaris van de Koning.


Virtuele assistente Anne als pilot in Zutphen

Zutphen - Vanaf volgend jaar worden er misschien wel 55 Anne's ingezet om hulpbehoevenden in Zutphen te kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij om een pilot met een virtuele assistent die door een koppeling aan apparaten verschillende handelingen kan laten uitvoeren; het beheren van de agenda, koffie zetten, de lift halen, maar ook het beantwoorden van vragen of commando's zoals 'bel familielid X'.

Het Harfsense bedrijf Virtual Assistant BV (Virtask) ontwikkelde Anne. Vijf bewoners van zorgcentrum de Polbeek probeerden Anne de afgelopen drie maanden uit en Virtask wil de toepassingen van Anne nog verder uitbreiden, ook voor andere doelgroepen, zoals beginnend dementerenden, jongeren met een beperking of mensen met aangeboren hersenletsel. Het college wil de verdere pilot financieren met 185.000 euro (eerder ontving het bedrijf al 15.000 euro van de gemeente) omdat het van mening is dat Anne een toegevoegde waarde biedt en het daadwerkelijk mogelijk maakt mensen langer thuis te laten wonen, de inzet van extra voorzieningen mogelijk kan worden uitgesteld, mantelzorgers worden ondersteund en het de gebruiker mogelijk maakt te kunnen blijven participeren in de maatschappij. Ook biedt Anne mogelijk werkgelegenheid voor bijvoorbeeld toekomstige trainers en verkoopmedewerkers. Virtask heeft toegezegd met Het Plein om tafel te gaan om te kijken of de uitkeringsinstantie daarvoor geschikte mensen kan doorsturen.

Samen met Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams wordt gezocht naar geschikte kandidaten. Als uit de evaluatie blijkt dat de pilot niet werkt, wordt in overleg met de gemeente afgesproken hoe Anne alsnog succesvol kan worden of wordt overwogen de pilot af te bouwen.