Qlip laboratorium in Zutphen. Foto: PR
Qlip laboratorium in Zutphen. Foto: PR

Koning Willem Alexander opent
vernieuwd zuivellaboratorium Qlip

ZUTPHEN - Trots en verheugd zijn ze bij Qlip dat de officiële opening van het vernieuwde zuivellaboratorium in Zutphen uitgevoerd zal worden door Zijne Majesteit de Koning en Jan Bobbink, Algemeen Directeur van Qlip. Dit zal plaatsvinden op 26 januari 2017 in bijzijn van onder meer de Commissaris van de Koning in Gelderland, burgemeester en wethouder van Zutphen, Raad van Commissarissen en medewerkers van Qlip. Momenteel is de nieuw- en verbouw van het grootste zuivellaboratorium van Europa in de afrondende fase. Het vernieuwde laboratorium zal in januari 2017 officieel in gebruik worden genomen.

Van oudsher is Qlip zeer actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek, tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen bijna 15 miljoen monsters rauwe melk. Daarnaast worden ruim een half miljoen chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip vanuit Leusden jaarlijks ruim 13.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector. Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van circa 1.000 vierkante meter wordt nagenoeg een verdubbeling van het huidig aantal vierkante meters gerealiseerd.


www.qlip.nl