Ondertekening Convenant Lichte jeugdhulp anders organiseren. Foto: gemeente Zutphen
Ondertekening Convenant Lichte jeugdhulp anders organiseren. Foto: gemeente Zutphen

Zutphen wil lichte jeugdhulp anders organiseren

Zorg

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen loopt vooruit op landelijke besluitvorming voor het ontwikkelen van een lokaal team. College en jeugdzorgpartijen willen lichte jeugdhulp anders organiseren. Deze week is de aftrap gegeven met 70 professionals van 14 verschillende jeugdzorgorganisaties en de gemeente Zutphen om aan de slag te gaan met lichte hulp. Het betreft een 4-jarige pilot op basis van subsidie. Dit betekent strategisch partnerschap en samenwerken op basis van vertrouwen. Bijna twee jaar zijn partijen en de gemeente met elkaar in gesprek geweest en is er nagedacht hoe dit er uit moest komen te zien voor onze Zutphense inwoners. 

Lichte hulpverlening helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Verschillende organisaties werken vanuit een lokaal team samen om goede ondersteuning te bieden. Lichte jeugdhulp is toegankelijk en laagdrempelig zonder indicatie van de gemeentelijke toegang. Wel vindt er een deskundige inschatting van de mogelijke hulpvraag plaats. Zo kunnen gezinnen direct geholpen worden zonder een bureaucratisch proces. Zutphen zet daarnaast in op meer verbinding en samenhang tussen preventie, lichte hulp en de specialistische zorg. Het lokale team werkt daar waar de inwoners zijn; in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen. 

Wethouder Jasper Bloem: “Door zorg op deze manier in te richten voorkomen we dat lichtere problemen zwaar of complexer worden. En we willen voorkomen dat inwoners lang moeten wachten op juiste zorg. De gemeentelijke toegang krijgt meer ruimte en tijd om zich te richten op vragen van inwoners die complexer zijn en meer regie vragen. Inmiddels is vanuit meerdere gemeenten in het land interesse voor onze aanpak.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld