Tijdlijn voor de nieuwbouw. Bron: GGNet

Tijdlijn voor de nieuwbouw. Bron: GGNet

Start nieuwbouw op Groot Graffel

Zorg

WARNSVELD - GGNet start 1 juli 2022 met de bouw van een nieuwe kliniek op ‘Groot Graffel’ in Warnsveld, de hoofdlocatie van GGNet. Na een selectietraject zijn Klaassen Groep en Hollander Techniek geselecteerd als aannemers. De nieuw te bouwen behandelkliniek heeft plek voor ruim 100 patiënten en maakt onderdeel uit van het terrein-ontwikkelingsplan om beter aan te sluiten bij de geestelijke gezondheidszorg van nu. 

Het moderne en toekomstbestendige gebouw wordt ingericht voor mensen die hoog intensieve psychische zorg nodig hebben. Inge de Vries, zorginhoudelijk projectleider van het nieuwbouwproject bij GGNet: “Wij willen onze kennis van de Hoog Intensieve Klinische Zorg bundelen op één plek om zo de zorg voor onze patiënten nog verder te verbeteren”.

Op dinsdag 24 mei heeft Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van bestuur van GGNet, de aannemingsovereenkomsten met Klaassen Groep en Hollander Techniek getekend. Klaassen Groep is de bouwkundig aannemer en Hollander Techniek de installatietechnisch aannemer.

IAA-architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw. Zij kregen de opdracht de specifieke functionaliteit van hoog intensieve zorg in harmonie te ontwerpen met de parkachtige omgeving en passend bij historische waarde van Groot Graffel.

Duurzaam bouwen
In de ontwerpfase is continu aandacht geweest voor het minimaliseren van het energieverbruik van het nieuwe gebouw. Zo worden de patiëntkamers decentraal verwarmd en geventileerd. De temperatuurregeling werkt op aanwezigheid van de patiënt waardoor het energieverbruik wordt beperkt. Verder worden er zonnepanelen op de nieuwbouw en op het naastgelegen techniekgebouw geplaatst om te komen tot een energieneutraal gebouw.

Planning
In april is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Zutphen. De grond is inmiddels bouwrijp gemaakt en op 1 juli wordt gestart met de fundering. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2023. Dan is er nog ongeveer drie maanden nodig om het gebouw in te richten en zal men ‘proefdraaien’ met de medewerkers van de nieuwe kliniek om het gebouw en alle systemen en procedures te testen.

Naast nieuwbouw is vervanging en renovatie van een deel van de bestaande gebouwen ook onderdeel van het ontwikkelplan Groot Graffel. Er komt onder meer ruimte voor sport en beweging, ontspanning en ontmoeting. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld