Hof van Zutphen, een mooi voorbeeld van betaalbaar wonen voor specifieke doelgroepen in Zutphen. Foto: Jolanda van Velzen
Hof van Zutphen, een mooi voorbeeld van betaalbaar wonen voor specifieke doelgroepen in Zutphen. Foto: Jolanda van Velzen

Ruim 2300 nieuwe huizen tot 2030 in gemeente Zutphen

Wonen

ZUTPHEN – In de gemeente Zutphen moeten tot 2030 in totaal 2.340 nieuwe woningen worden gebouwd. 360 bestaande huizen verdwijnen, dus blijft er netto een toename met 1980 woningen over. Van alle nieuwe huizen vallen 1622 in de categorie ‘betaalbare woningen’; 603 sociale huur, 228 midden-huur en 791 betaalbare koop (tot 355.000 euro).

Door Rudi Hofman

Dit blijkt uit de woondeal Regio Stedendriehoek, die de zeven Gelderse gemeenten in dit samenwerkingsverband op 8 maart ondertekenen in Zutphen met minister Hugo de Jonge en Gelders gedeputeerde Peter Kerris. Hierin staat dat er in de regio tot 2030 netto 16.142 woningen (bruto 17.229) bij komen en dat er hiervan 12.598 woningen ‘betaalbaar’ zullen zijn. Dit komt neer op 73 procent van het totaal.

Nieuw startpunt
De afspraken in de woondeal zijn een nieuw startpunt voor een gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave. Met de woondeal leggen gemeenten, woningcorporaties, provincie en Rijk de hoeveelheid te bouwen woningen en het aandeel sociale en betaalbare woningen vast. Op basis van deze afspraken slaan corporaties, bouwers, gemeenten, regio, provincie en Rijk de handen ineen om als partners de woningbouwopgave aan te pakken.

Afgesproken is dat er in de Gelderse gemeenten van de regio Stedendriehoek de komende jaren dus zo’n 17.000 woningen gebouwd gaan worden. De gemeente Apeldoorn neemt met 8800 woningen de helft van de woningbouw in de regio voor haar rekening, waarvan 6700 betaalbare woningen. Dit zijn zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen. 

Eva Boswinkel, wethouder gemeente Zutphen en portefeuillehouder wonen van Regio Stedendriehoek: “Ook in onze regio moet je lang wachten op een betaalbare woning. Daarom spreken we in deze woondeal met elkaar af dat minstens 70% van alle te bouwen woningen tot 2030 betaalbaar moeten zijn. Niet alleen in Apeldoorn, ook in Brummen, Epe, Heerde, Voorst, Lochem en Zutphen bouwen we sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.”

Hobbels
Rob van Beek zegt namens de corporaties in de Regio Stedendriehoek: “In deze woondeal wordt de bouw van een fors aantal huizen afgesproken. De woningcorporaties ondersteunen de woondeal van harte en gaan zo’n 30% daarvan realiseren. Soms zullen we hobbels moeten nemen om voldoende tempo te maken en plannen financieel haalbaar te maken. Wij willen daarin een solide partner zijn. Samen zetten we de schouders eronder.”

Uitgangspunt bij de woningbouwplannen is de groene ruimte zoveel mogelijk te behouden. Daarom kiezen de gemeenten vooral voor bouwlocaties die in of bij bestaande bebouwde omgeving liggen: inbreiden vóór uitbreiden en bij uitbreiden kwalitatief inpassen in de omgeving. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ontwikkeling van spoorzones in Apeldoorn, Zutphen en Voorst, waar wordt ingezet op gemengde woonmilieus in hogere dichtheden.

Elke gemeente heeft in de woondeal één of meerdere sleutelprojecten die noodzakelijk zijn voor het behalen van het genoemde aantal woningen. Dit zijn bijvoorbeeld de centrumontwikkeling in Heerde, Elzenbos II en III in Brummen, Kern Vaassen in Epe en het acht-kernen plan in Lochem. “Voor deze sleutelprojecten hebben we alvast de knelpunten in kaart gebracht, zodat we zo snel mogelijk afspraken kunnen maken met Rijk en provincie over de aanpak hiervan. En dan gaan wat mij betreft zo snel mogelijk de schoppen in de grond”, zegt Boswinkel.

Deventer, dat als gemeente onderdeel is van provincie Overijssel en daardoor buiten deze woondeal valt, bouwt nog eens 7.000 woningen tot 2030. Het totaal aantal in Regio Stedendriehoek komt daarmee op 24.000 woningen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant