Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan zingt in de Sint Janskerk in Zutphen. Foto: Paul Ploegman

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan zingt in de Sint Janskerk in Zutphen. Foto: Paul Ploegman

Gregoriaans Getijdenkoor zingt in Sint Jan Zutphen

Religie

ZUTPHEN - De Goede Week is weer in aantocht, de week die voorafgaat aan Pasen. Deze week, die op Palmzondag begint, bestaat uit de laatste zeven dagen van de Vastentijd die op Stille Zaterdag wordt afgesloten. In deze week worden de gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijke geloof vormen, met name het lijden en sterven van Jezus Christus en zin opstanding uit de dood.

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan zal in deze week een aantal vieringen verzorgen. Dat begint met de Vespers van Palmzondag, op 2 april om 16.30 uur in de Sint Janskerk in Zutphen. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Met de jubel van het ‘Hosanna’ tijdens de palmprocessie voorafgaande aan de Vespers opent het Gregoriaans Getijdenkoor de Vespers.
Het Gregoriaans Getijdenkoor bestaat momenteel uit twaalf zangers, die allen gepassioneerd zijn van het Gregoriaanse gezang. Het trekt met de aloude psalmen en hymnen al meer dan dertig jaar lang mensen van ver buiten de regio naar Zutphen. Dit geldt zowel voor de koorleden als voor de bezoekers, die niet zelden van verschillende geloofsovertuigingen zijn. De verhevenheid, kalmte en cadans van het aloude eenstemmig gezongen Gregoriaans zorgen juist in deze hectische en onzekere tijden voor momenten van rust en bezinning.

Traditie
Het gebruik van het Latijn in de Kerk als officiële taal is een eeuwenoude eerbiedwaardige traditie. Het is de taal waarin zovele kerkvaders hun geschriften hebben geschreven, de taal ook van de gewijde wetenschap, van de Romeinse Curie en vooral ook de taal, die weerklinkt in de liturgie. Het is dan op de eerste plaats van belang te wijzen op de nauwe relatie, die er noodzakelijk bestaat tussen geloof en liturgie, tussen ‘lex credendi en lex orandi’ (zoals je gelooft, zo bid je ook). De liturgie is immers de getrouwe uitdrukking, de manifestatie van het éne ware geloof van de Kerk. Door het zingen van de Latijnse gezangen ontstaat er een verbondenheid met alle eeuwen.
Nederland kent maar weinig Gregoriaanse Getijdenkoren. Door de uitvoering van ‘In Mysterium’ door Wishful Singing samen met Herman Finkers is de belangstelling voor de Gregoriaanse muziek sterk toegenomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld