Luka Leer, Mathijs Verhoef en Milan Altena (vlnr) bij de deur van de Witte Vleugel, voorafgaand aan hun eerste vergadering als verenigingsbestuur. Foto: Sander Grootendorst
Luka Leer, Mathijs Verhoef en Milan Altena (vlnr) bij de deur van de Witte Vleugel, voorafgaand aan hun eerste vergadering als verenigingsbestuur. Foto: Sander Grootendorst

Jongerenraad Zutphen: ‘Als vereniging zijn we sterker’

Politiek

ZUTPHEN – De Zutphense Jongerenraad is sinds vrijdag officieel een vereniging. “We hopen dat onze adviezen nu echt gewicht krijgen. Dat de gemeente aan ons terugkoppelt wat ermee wordt gedaan.”

Door Sander Grootendorst

De handtekeningen zijn gezet en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een feit. De Jongerenraad werd drie jaar geleden opgericht – toen nog als ‘Jongerenadviesraad’ (“maar wij doen meer dan alleen adviseren”) –, waarna het bestuur merkte dat het moeilijk was een voet aan de grond te krijgen bij de gemeente. Voorzitter Luka Leer (20) wijst op een passage in het coalitieakkoord: “We zien de jongerenraad als een serieuze gesprekspartner en een kans om jongeren nog meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid (beleidsontwikkeling en beleidstoetsing).” In de praktijk is daar nauwelijks iets van terechtgekomen, stelt Leer vast.

Hij is de enige overgeblevene van het zeskoppige bestuur dat in 2020 vol goede moed van start ging. De overige vijf konden niet aanblijven, onder meer door studie of werk (ver) buiten Zutphen. Leer zelf studeert en woont sinds twee jaar in Enschede. “Maar ik heb nog steeds een sterke band met Zutphen, mijn familie woont er, ik doe vrijwilligerswerk, ben misschien wel de helft van de tijd hier.” Mathijs Verhoef (21) en Milan Altena (18) completeren sinds enkele maanden het bestuur. Verhoef is verhuisd naar Brummen – afstand geen probleem –, Altena woont (nog) in Zutphen.

“Het grote voordeel van een vereniging is dat je werkt met een ledenbestand. Als we bekender worden, en meer leden hebben, zal het makkelijker gaan om bestuursfuncties in te vullen. Ons doel is dat elke jongere in de gemeente Zutphen lid wordt van de Jongerenraad…” Bij dezen is iedereen van 13 tot en met 27 jaar uitgenodigd. Verhoef: “Jongere leden brengen weer heel andere punten in dan wij. Een brede afspiegeling is belangrijk.” Wie lid is, kan zich actief met de gang van zaken bemoeien, maar dat is geen voorwaarde. Je aanmelden en alleen twee keer per jaar de algemene ledenvergadering bezoeken, is ook al oké. Zo help je body te geven aan de Jongerenraad, die met meer leden sterker staat bij het behartigen van de belangen van de doelgroep.

In zijn hoedanigheid van voorzitter is Leer vorig jaar alle klassen van 15- en 16-jarigen op de middelbare scholen in Zutphen afgegaan. “62 leerlingen voelden er wel wat voor om actief te worden voor de Jongerenraad. Maar ze zijn ook alle 62 weer afgehaakt, vooral omdat je er veel tijd in moet steken en daar weinig draagkracht tegenover staat.” De verenigingsstructuur kan die bezwaren wegnemen. “En we hopen dat de politiek nu wél het eigen coalitieakkoord gaat respecteren.”

De Jongerenraad kreeg een actieve rol toebedeeld bij het meedenken over de ontwikkeling van de ‘omgevingsvisie’ voor Zutphen, met een bijeenkomst in de bioscoop waar vorig jaar december 160 jongeren aanwezig waren. “Verder zijn we druk geweest met het preventieakkoord: hoe stimuleer je lichaamsbeweging en destimuleer je het gebruik van drugs en alcohol.” Volgens Leer zetten gemeente en verslavingszorg te veel in op “helemaal niet drinken”. Dat werk averechts, zegt hij. “Je kunt beter focussen op gematigd en verstandig drinken.” 

Ook met de leefwereld van lhbtiq+-jongeren houdt de Jongerenraad zich bezig. “Zij voelen zich in Zutphen vaak onveilig en worden ook letterlijk aangevallen omdat ze lhbtiq+ zijn of zouden zijn. We hebben samen met WalhallaB een maandelijkse avond voor lhbtiq+’ers georganiseerd. En ook de gemeente bericht over onze zorgen. Maar daar nooit iets op teruggehoord.”

Een vaste contactpersoon bij de gemeente staat dan ook hoog op de agenda van de Jongerenraad. “Met de gemeente zouden we moeten afspreken dat wij altijd reactie krijgen op onze officiële inbreng, dus ook een toelichting als er niets mee gedaan wordt. Van onze kant zien wij het als verplichting advies te geven wanneer ze ons daarom vragen.”

Een jongerenraad als losstaande vereniging is in Nederland uitzonderlijk. De meeste jongerenraden zijn een initiatief van een gemeente. Zo maakte Bronckhorst vorige week bekend dat ze een jongerenraad willen optuigen.

Het punt van de contactpersoon hebben de drie bestuursleden bij de gemeente aangekaart. Daarnaast wordt overlegd over financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor een website en een ledenadministratiesysteem. “En we zouden graag over een eigen ruimte beschikken, dat is natuurlijk veel praktischer dan dat je elke keer ergens anders naartoe moet. Zodat we ook makkelijk bij onze spullen kunnen.”

Voor hun allereerste vergadering als verenigingsbestuur kunnen Leer, Verhoef en Altena terecht in een lokaal in de Witte Vleugel van het oude gemeentehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst, laten ze na afloop weten. Nu op naar de eerste ledenvergadering. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld