Wethouder en vicevoorzitter van de M50, Eva Boswinkel uit Zutphen, zit in de organisatie van de actie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Foto: Nike Martens

Wethouder en vicevoorzitter van de M50, Eva Boswinkel uit Zutphen, zit in de organisatie van de actie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Foto: Nike Martens

Middelgrote gemeenten vragen aandacht voor regio in Tweede Kamer

Politiek

ZUTPHEN - M50, de vereniging van middelgrote gemeenten (30.000-80.000 inwoners), trekt op 20 september, de dag na Prinsjesdag, naar Den Haag. Terwijl de Kamer op die dag in de Algemene Politieke Beschouwingen de Rijksbegroting voor 2024 bespreekt, ontvangen de wethouders en bestuurders van de M50 gemeenten verschillende Kamerleden en Ministers in de Tweede Kamer. Daar zullen ze de politici tonen dat Haagse besluiten voor lokale chaos zorgen. Namens de gemeente Zutphen zal wethouder en vicevoorzitter van de M50 Eva Boswinkel ook deelnemen.

M50-gemeenten werken samen om problemen die zich in middelgrote gemeenten voordoen collectief aan te kaarten in. De volgende thema’s zullen onder meer aan bod komen.

Woningbouw
M50-gemeenten kunnen helpen bij de woningbouwopgave en hebben relatief meer ruimte om te bouwen dan grote steden. Aangezien bereikbaarheid een criterium is om door het ministerie aangemerkt te worden als bouwpotentieel, is de investering in OV bij middelgrote steden zijn onontbeerlijk. Ambtenaren om plannen te beoordelen zijn schaars en worden weggekaapt door grotere gemeenten, provincies en het Rijk. Daarbij concentreert het Rijk zich ook nog eens op de grote getallen, terwijl de snelle kansen liggen in de iets kleinere projecten in M50-gemeenten.

Sterke wijken
Rijksmiddelen voor zogenaamde krachtwijken vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) richten zich op 20 focusgebieden (in 19 steden) in Nederland. Deze middelen bereiken middelgrote gemeenten nauwelijks, omdat vrijwel alles naar grote steden gaat.

Ziekenhuizen
Het voortbestaan van regionale ziekenhuizen loopt gevaar. Heel recent was er veel ophef over de maatregelen die Gelre Ziekenhuizen nam in Zutphen, maar dit speelt ook in Zoetermeer, Heerenveen, Sneek, Alphen aan de Rijn en Heerlen. De nabijheid van acute zorg staat onder druk en dit leidt tot zorgongelijkheid in Nederland.

Financiën
Doordat de overheid grote opdrachten bij gemeenten neerlegt (denk aan Jeugdzorg en WMO), maar daar minder middelen voor uittrekt dan toen het vanuit Den Haag georganiseerd werd, komen lokale bestuurders voor onmogelijke keuzes te staan. De leefbaarheid staat onder druk hierdoor. Daarbij creëert het Rijk ook nog een grote mate van onvoorspelbaarheid in de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen aan gemeenten, waardoor het voor middelgrote gemeenten niet te begroten is.

Streekgerecht
Naast deze thema’s worden nog meer problemen naar voren gebracht, met een aanbod vanuit M50 gemeenten om te helpen bij de oplossingen. Maar niet alleen problemen worden geserveerd. De M50-gemeenten brengen ook streekgerechten mee. Vanuit de gemeente Zutphen worden overheerlijke Walburgisbollen aangeboden aan de Haagse politici.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld