Luka Leer, voorzitter van de Jongerenadviesraad, eerder dit jaar in de Burgerzaal op de foto met gemeenteraadslid Maureen Elshof (D66). Aanleiding was een initiatief van D66 en GroenLinks (waar de adviesraad nauw bij betrokken was) om de afstand tussen politiek en jongeren te verkleinen. Foto PR
Luka Leer, voorzitter van de Jongerenadviesraad, eerder dit jaar in de Burgerzaal op de foto met gemeenteraadslid Maureen Elshof (D66). Aanleiding was een initiatief van D66 en GroenLinks (waar de adviesraad nauw bij betrokken was) om de afstand tussen politiek en jongeren te verkleinen. Foto PR

Jongerenadviesraad gaat door als vereniging

Politiek

ZUTPHEN – De Jongerenadviesraad Zutphen gaat door als vereniging. Op vrijdag 22 september wordt dat in het gemeentehuis officieel beklonken.

Door Sander Grootendorst

“We komen capaciteit, tijd en geld te kort”, zegt voorzitter Luka Leer. “Dat wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan structuur. Als vereniging kun je dat beter organiseren.” Leer (20) is de enige overgeblevende van het zeskoppige bestuur dat zich in september 2020 onder meer in Contact Zutphen-Warnsveld aan het publiek presenteerde. De anderen vertrokken om redenen die variëren van het aannemen van een baan in Frankfurt tot drukke studiebezigheden. En Mark Purperhart werd gemeenteraadslid voor het Zutphense CDA. 

Zelf is Leer inmiddels in Enschede gaan studeren, maar hij keert geregeld naar Zutphen terug omdat hij hier vrijwilligerswerk doet. “Het bestuur bestaat nu nog maar uit drie personen.”

Voor een Jongerenadviesraad in een gemeente als Zutphen is het voorkomen van een leegloop een opgave, omdat veel jongeren aan het eind van hun middelbareschooltijd Zutphen verlaten. De verenigingsvorm kan helpen dat probleem te ondervangen, verwacht Leer.

Stilgezeten heeft de Jongerenadviesraad de afgelopen drie jaar allerminst. “Er is een hoop gebeurd. Als hoogtepunt beschouwen we onze bijdrage aan de discussie over de omgevingsvisie. In december vorig jaar kwamen we met honderdzestig jongeren bij elkaar om onze standpunten kenbaar te maken. Daardoor wordt ook de inbreng van jongeren nu in de verdere uitwerking meegenomen.” De adviesraad zette zich ook actief in voor de oprichting van een Cruyff Court in Zutphen. Bij diverse aangelegenheden is de jongerenraad om ‘input’ gevraagd, “en die hebben we ook geleverd”, maar een punt van zorg is volgens Leer “dat we daar vervolgens niets meer van terughoren”.

De afstand tussen jongeren en politiek is over het algemeen groot, wat onder meer in de hand wordt gewerkt door het specifieke politieke taalgebruik. De adviesraad spant zich in om de afstand te verkleinen. 

Dat de gemeente de Jongerenadviesraad serieus neemt, blijkt onder meer uit het feit dat voorzitter Leer betrokken is bij de planning voor het Hanzejaar: hoe maak je zo’n thema, dat veel jongeren niet meteen zal doen opveren, toch ook voor hen aantrekkelijk? Een stuk lichtvoetiger dan iets als een omgevingsvisie en “niet meteen probleem-oplossend”, zegt Leer. “Maar wel goed om eraan mee te doen.”

Om te kunnen blijven meedenken en meedoen, en om nog meer voor jongeren voor elkaar te krijgen, heeft de club een stevigere basis nodig. “Als vereniging kunnen we op een laagdrempelige manier leden werven en een betere inspraak regelen”, denkt Leer. De stem van Zutphense jongeren moet duidelijker hoorbaar zijn.

Ondertussen werkt de Jongerenadviesraad aan een nieuwe website en blijft de oproep op het LinkedIn-account van de club onverminderd van kracht: “Wil jij of ken je iemand die er genoeg van heeft dat er in Zutphen niks te doen is voor jongeren? Wil je meehelpen om festivals te organiseren, 150 jongeren gratis naar de film te laten gaan, of de ouderen te vertellen wat echt nodig is? Stuur ons dan nu een bericht!”

Op de website-in-aanbouw staat daar een mailadres bij: info@jrzutphen.nl 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld