Het park aan de Boompjeswal in zomers groen. Tussen de bomen is op de achtergrond het voormalige bankgebouw zichtbaar dat mogelijk wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Foto: Sander Grootendorst
Het park aan de Boompjeswal in zomers groen. Tussen de bomen is op de achtergrond het voormalige bankgebouw zichtbaar dat mogelijk wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Foto: Sander Grootendorst

Twee bijeenkomsten over plannen Polsbroek

Politiek

ZUTPHEN – Wat zijn precies de plannen voor nieuwbouw en andere aanpassingen in het Polsbroekgebied en hoe ver is de gemeente daarmee gevorderd? In september houdt Zutphen hierover twee informatiebijeenkomsten. Vooruitlopend klinken zorgen over onder meer de toekomst van het park aan de Boompjeswal. 

Door Sander Grootendorst

Eerder dit jaar hadden al twee informatiebijeenkomstenen plaats en werd het ontwerp voor het zogenoemde ‘structuurplan’ gepubliceerd in deze krant. In de nieuwe uitnodiging aan “bewoners, ondernemers en eigenaren omgeving Polsbroek, Polsbroekpassage en Boompjeswal” spreekt Hendri Kasteel, gemeentelijk directeur ruimte en economie, niet van een “structuurplan”, maar van een “ruimtelijk ontwikkelingskader voor de omgeving-Polsbroek”. Hij geeft daarmee aan dat de ontwikkelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden en dat betrokkenen gelegenheid tot inspraak hebben, onder meer bij vergaderingen van forum en raad over de aanpak van de Polsbroek, het park en de straat Boompjeswal.
Kasteel maakt voorts duidelijk dat de reacties van betrokkenen tijdens de beide eerdere informatiebijeenkomsten én de twintig schriftelijke reacties die daarna nog volgden, worden verwerkt in een nieuwe opzet. Die wordt dan in september voorgelegd in twee bijeenkomsten voor respectievelijk de omwonenden en de ondernemers en vastgoedeigenaren. De uitnodiging is deze week aan de betrokkenen gestuurd. De exacte data worden later bekendgemaakt.

In het bijzonder vanwege de in het ontwerp-structuurplan geopperde mogelijkheid dat bestaand vastgoed – het voormalige bankgebouw aan de Martinetsingel – zou worden gesloopt en vervangen door hoogbouw wekte na de eerdere bijeenkomsten onrust bij omwonenden en andere Zutphenaren. De Bomenstichting uitte in een brief aan B en W haar zorgen over de gevolgen voor het park aan de Boompjeswal. Ze wees onder meer op de negatieve uitwerking van hoogbouw op de aanwezige bomen en liet weten het niet eens te zijn met het idee om de oude platanen langs het fiets- en wandelpad te kappen en te vervangen door inheemse bomen.

Bond Heemschut: maak het park groter
Ook erfgoedvereniging Heemschut (die zich in het hele land sterk maakt voor de bescherming van cultuurmonumenten) zet vraagtekens bij de tot nu door de gemeente naar buiten gebrachte ideeën over de herinrichting van het gebied. Zij pleit juist voor uitbreiding van het park. In een brief aan B en W en gemeenteraad schrijft Maud Arkesteijn, voorzitter commissie Gelderland van Heemschut: “Wij zijn buitengewoon geschokt dat totaal voorbijgegaan wordt aan het beschermde stadsgezicht. Het gebied Boompjeswal ligt op een 17e-eeuwse linie, [aangelegd door] Menno van Coehoorn en heeft dus een monumentale status. De gemeente heeft een wettelijke plicht dit gebied te beschermen.

Net als de Bomenstichting wijst Heemschut erop dat voorzichtig moet worden omgesprongen met “het oudste park van Zutphen”. “De Polsbroek is een gebied dat lang geleden een onderdeel was van de ‘Spitaalstad’. De eerste vermelding stamt uit 1268!!!!”

“Het park Boompjeswal is een groen monument. Het vervult een belangrijke functie voor de bewoners van de stad, het zorgt voor schaduw en verkoeling in de steeds heter wordende zomers en vangt veel regenwater op. Het park is een onderdeel van de beleving van onze historische stad.” Vandaar het pleidooi van Heemschut om “ruimte vrij te maken voor uitbreiding van het park”.

Heemschut, dat zelf al sinds 1911 bestaat, is volgens Arkesteijn niet per definitie tegen veranderingen, maar “behoud van de kwaliteit van erfgoed en cultuurhistorische landschappen” moet voorop staan. “We zijn tegen hoogbouw aan de randen van de historische stad, maar voor een ontwikkeling van verdere vergroening gecombineerd met woningbouw die past in deze mooie omgeving.“

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld