Fietsers op de Prins Bernhardlaan, die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Foto: Sander Grootendorst
Fietsers op de Prins Bernhardlaan, die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Foto: Sander Grootendorst

‘Eenmalige autoloze zondag in Zutphen’

Politiek

ZUTPHEN – Een eenmalige autoloze zondag om Zutphenaren “op een laagdrempelige manier de voordelen van minder autoverkeer te laten ervaren”. Dit idee van GroenLinks wordt vrijdag tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken.

Door Sander Grootendorst

Raadslid Joram van Donk stelt vast dat “de gemeente Zutphen op termijn steeds meer straten en wijken autoluw maakt”, onder meer in het kader van “kindvriendelijkheid”. Maar het ontbreekt aan “actief beleid is om inwoners te laten wennen aan minder autogebruik”. 

Volgens Van Donk is dat een “geleidelijk proces” dat de gemeente niet alleen maar van bovenaf moet opleggen. De wijken kunnen naar zijn inschatting zelf met het fenomeen “autoloze zondag” aan de slag. Dat sluit aan bij het gemeentelijk streven dat meer inwoners actief bij de samenleving betrokken raken. Straten kunnen voor één dag als “leefstraat” worden ingericht, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ontwikkelen. Het zal de onderlinge samenhang in buurt en wijk kunnen verbeteren, verwacht Van Donk.

In de door GroenLinks ingediende motie (oproep aan B en W) staat dat de autoloze zondag in de eerste helft van 2024 gehouden zou kunnen worden. Elk van de acht Zutphense wijken krijgt 2.500 euro om een eigen invulling aan de dag te geven. Als het idee aanslaat, zou de autoloze zondag vaker kunnen terugkeren.

Veiligheid voor fietsers
Het voorstel ligt in het verlengde van een ander voorstel van dezelfde partij: in kaart te brengen hoe het zit met de “voorrangslogica” bij rotondes en kruispunten in Zutphen. Dit met het oog op de veiligheid van fietsers in het algemeen en scholieren in het bijzonder. De regels kunnen per rotonde of kruispunt verschillen. Enkele van die knelpunten worden al aangepakt, waaronder de Paulus Potterstraat en de fietsroute naar het Kompaan College aan de Wijnhofstraat. Maar volgens GroenLinks ontbreekt een totaaloverzicht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld