Maureen Elshof, raadslid D66 en Luka Leer, voorzitter van de Jongerenadviesraad. Foto: PR
Maureen Elshof, raadslid D66 en Luka Leer, voorzitter van de Jongerenadviesraad. Foto: PR

‘Jongeren en de politiek staan te ver uit elkaar’

Politiek

ZUTPHEN - Jongeren en de politiek staan te ver uit elkaar, deze overtuiging hebben raadsleden Hella Godee (GroenLinks) en Maureen Elshof (D66). Om die reden dienen zijn tijdens de raadsvergadering van februari een motie in. Door met raadsleden de scholen in de gemeente Zutphen te bezoeken, voor bijvoorbeeld een gastles of activiteit, hopen zij bij te dragen aan de beeldvorming over wat politiek is en wat het voor jongeren kan betekenen. Ook is het belangrijk voor raadsleden deze bezoeken af te leggen, zo krijgen zij een goed beeld van wat er leeft onder jongeren. 

In aanloop naar deze motie ging Maureen Elshof in gesprek met Luka Leer, voorzitter van de Jongerenadviesraad (JAR). De jongerenadviesraad is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze motie en Maureen vroeg hem waarom het zo belangrijk is dat deze wordt aangenomen. 

Afstand jongeren en politiek
Luka Leer: “Afgelopen week verscheen een artikel in de Stentor; jongeren zouden een verkeerd beeld hebben over gemeenteraadsleden. Ik deelde dat artikel met wat vrienden. De reactie die ik kreeg? “Zijn gemeenteraadsleden niet mensen die voor no reason geld krijgen?” Om wat beeld hierop te geven: gemeenteraadslid zijn is iets wat de meesten naast een fulltime baan doen, en waar ze met gemak zo’n 16–20 uur per week aan besteden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en gemeenteraadsleden houden zich bezig met zeer uiteenlopende onderwerpen. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding afhankelijk van de grootte van de gemeente, maar het is verre van slapend rijk worden. De meeste jongeren weten dat echter niet, en de meeste raadsleden weten niet dat jongeren dat niet weten. Er is namelijk enorm weinig communicatie tussen de twee.

Een groot aantal jongeren walgt zelfs van het woord ‘politiek’. Het zijn luie mensen die of niks doen of hun agenda proberen erdoor te drukken (aldus een andere vriend van me). Deze mening is er niet zonder reden, jongeren zijn immers vaak genoeg de dupe van politieke beslissingen (zie: het leenstelsel, de huizenmarkt…) Maar in plaats van hun mening bij de gemeente aan te kaarten, en te stemmen op partijen die het naar hun mening wel goed doen, doen de meeste jongeren niks. “De politiek doet ook niks voor mij” en “mijn stem maakt toch niks uit”, dat hoor ik vaak. En dat is goed te begrijpen, want de politiek lijkt soms onnodig ingewikkeld gemaakt en onmogelijk bereikbaar.”

Contact met de Gemeenteraad Zutphen
“Neem de gemeenteraad. Mocht een jongere al per ongeluk de website van de Zutphense gemeenteraad vinden, en daarbij met ietwat pijn en moeite de uitleg pagina in de subsectie ‘contact’ vinden, dan zijn er zes mogelijke contactmethodes: inspreken, waarbij degene fysiek aanwezig moet zijn tijdens een forumvergadering (“Wat is een forumvergadering?”) en dan maximaal 4 minuten de tijd krijgt; een petitie, burgerinitiatief of referendum, waar 75+ handtekeningen voor nodig zijn; schriftelijk bezwaar maken, wat alleen kan tegen een recente beslissing; en via Twitter, wat geen tot weinig jongeren heeft of gebruikt. Geen van deze zes opties zijn toegankelijk voor jongeren. Daar komt bij dat de meeste jongeren niet precies zullen weten of hun probleem of idee beter bij de gemeenteraad, het forum of het college van B&W past, of dat het zelfs eerder richting een provinciaal of landelijk orgaan moet gaan. Wat krijg je dan? Jongeren nemen afstand van de politiek, en daarmee neemt de politiek afstand van jongeren.”

Andere aanpak
“Met een andere aanpak kan de politiek ook toegankelijker worden voor jongeren. Zo zijn er jongerenafdelingen bij verschillende lokale partijen, zijn er adviesraden zoals de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) en mijn partij, de Jongerenadviesraad (JAR), die opkomt voor de jongeren in alle discussies waar dat nodig is. Afgelopen december nog lokte ik met de belofte van een gratis film ruim 160 jongeren naar het Cinemajestic om zo hun mening te geven over de toekomst van Zutphen voor de omgevingsvisie 2040. Uit de discussies die toen zijn ontstaan hebben we verrassende punten weten te halen die ook bij de raad niet bekend waren. Samen met de jongeren kan de gemeente ervoor zorgen dat ze bereikbaarder zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nummer waar ideeën via WhatsApp naartoe gestuurd kunnen worden. Het allerbelangrijkste blijft echter dat jongeren en raadsleden van elkaar weten dat ze bestaan en een idee hebben welke onderwerpen hen bezig houden.”

Initiatief vanuit de gemeenteraad
Afgelopen zondag zag ik een horde kinderen in de Burgerzaal, die via Backstage een ‘dag als gemeenteraadslid’ doorbrachten. Gastheer en gastvrouwen die dag waren wethouder Jasper Bloem en raadsleden Maureen Elshof (D66), Hella Godee (GroenLinks) en Lindsey Stone (PvdD). Hartstikke vet voor die kinderen, en bonus, zij leren ook een heleboel over de gemeenteraad. Ook loopt er nu een motie binnen de gemeenteraad die voorstelt om gemeenteraadsleden vaker op de scholen langs te laten komen. Hoe leuk en belangrijk is het als raadsleden langskomen voor een gastles, maar zeker ook voor andere activiteiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een jongerenverkiezing, waar de leerlingen de rol van partijleden opnemen en met elkaar in debat gaan over onderwerpen die momenteel binnen de gemeente spelen. Zo komen de gemeenteraadsleden direct te weten hoe de jongeren erover denken, en leren de leerlingen hoe de gemeente in elkaar steekt. En wie weet, misschien zet dit ze wel aan om in de toekomst zelf meer politiek betrokken te zijn!”

Tussen de 12 en 27 jaar oud en denk je ‘Er moeten meer dingen voor jongeren in Zutphen gebeuren’? Goed nieuws, de JAR heeft een paar open plekken. Neem contact op via jrzutphen.nl/contact.

Bij het uitkomen van deze editie van Contact heeft de raadsvergadering reeds plaatsgevonden. Deze is terug te kijken op de site van de gemeente raad.zutphen.nl/vergaderstukken/vergaderdag/vergaderdag-20-02-2023.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld