Foto: PR

Letselschade na een bedrijfsongeval, wat nu?

  Partnerbijdrage

Een machine die niet de veilig is, het ontbreken van veiligheidsmaatregelen of een fout van een collega. Letsel tijdens het werk kunt u op vele manieren oplopen. En letselschade door een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben, tot arbeidsongeschiktheid aan toe.

Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

De vraag is wie u kunt aanspreken voor de schade die u door een bedrijfsongeval lijdt. Deze vraag wordt in de wet beantwoord in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is opgenomen dat de werkgever er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat haar medewerkers geen ongeval overkomt. Dit betekent onder andere dat de werkgever:

  • moet zorgen dat het materiaal dat u tijdens het werk gebruikt veilig is en geen mankementen heeft;
  • voldoende instructies geeft zodat u het werk veilig kunt doen, bijvoorbeeld door veiligheidsvoorschriften te geven, maar er ook voor te zorgen dat deze nageleefd worden en dat er bijvoorbeeld een veiligheidsbril aanwezig is;
  • toezicht houdt op de werkzaamheden die u uitvoert zodat hij ziet dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Voldoet de werkgever niet aan al deze voorzorgsmaatregelen, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever zal dan alle letselschade moeten vergoeden.

Letsel door een fout van een collega, heb ik recht op een letselschade vergoeding?

Stel u bent bezig met een collega op een steiger. Uw collega draait zich om met een plank en raakt u vol in het gezicht. Hierdoor valt u en loopt u letsel op. De vraag is dan wie er aansprakelijk is, uw collega of de werkgever?

Het antwoord op deze vraag vinden wij ook in de wet en wel in artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat namelijk dat een werkgever aansprakelijk is voor fouten gemaakt door haar medewerkers. Dit betekent echter niet dat uw collega niet aansprakelijk is. Dit is hij wel degelijk op grond van een onrechtmatige daad. Omdat werkgevers vaak verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid kunt u echter beter de werkgever aansprakelijk stellen. U ontvangt dan zeker een letselschade vergoeding.

Hoe stel ik de werkgever aansprakelijk voor mijn letselschade?

Lijdt u letselschade door een bedrijfsongeval? Dan schrijft u uw werkgever aan met de mededeling dat u schade lijdt als gevolg van een ongeval op het werk en dat u hiervoor een schadevergoeding wenst. Dit noemen wij een aansprakelijkstelling.

Het opstellen van een aansprakelijkstelling is niet eenvoudig. Gelukkig kunt u vaak kosteloos gebruik maken van de diensten van een letselschade advocaat. Deze stelt de werkgever voor u aansprakelijk.

Welke letselschade wordt vergoed?

Is de aansprakelijkheid eenmaal erkend, dan kan de letselschade berekend worden. Dit gebeurt door middel van een schadestaat. Hierop staan alle schadeposten waar u recht op heeft. Het kan dan gaan om inkomensschade door arbeidsongeschiktheid, medische kosten of een hulp in het huishouden.

Bovengenoemde letselschadeposten zijn materiële schadeposten. Daarnaast is er recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de pijnklachten die u aan het ongeval heeft overgehouden, angstklachten en andere psychische klachten.

Gelukkig hoeft u uw letselschade niet zelf te verhalen. In de wet is geregeld dat als de werkgever aansprakelijk is, u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Zo kunt u in Utrecht terecht bij een letselschade advocaat in Utrecht.

Lijdt u dus letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval? Stel dan uw werkgever aansprakelijk, u heeft meestal recht op een letselschade vergoeding.

Dit artikel wordt u aangeboden door Letselschade  Advocaten Brugman.  Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden