Foto: PR

Een bedrijfsarts kiezen: waar let je op?

  Partnerbijdrage

Een bedrijfsarts is een belangrijke schakel binnen een bedrijf. Deze erkende medische specialist richt zich op ziekteverzuim van medewerkers en kijkt samen met de werknemer en werkgever naar de beste re-integratie methode. De juiste bedrijfsarts inschakelen, is erg belangrijk, omdat hij of zij vertrouwen moet creëren en onpartijdig moet blijven. Welke taken heeft een bedrijfsarts precies, wat is het verschil met een arboarts, hoe kun je een goede bedrijfsarts kiezen en welke kosten zitten hieraan vast? 

Wat doet een bedrijfsarts precies?

Een bedrijfsarts heeft diverse taken binnen een bedrijf. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, wordt een bedrijfsarts ingeschakeld om het ziekteverzuim te beoordelen en verdere stappen te begeleiden. Hierbij voert een bedrijfsarts de volgende taken uit:

  • Ziekteverzuim beoordelen. Allereerst wordt een ziekmelding beoordeeld. Hierbij richt een bedrijfsarts zich op het functioneren van de desbetreffende werknemer. Er wordt gekeken naar wat de werknemer nog wel kan met de beperkingen die hij of zij ervaart.
  • Ziektebeeld beoordelen. Vervolgens worden regelmatig gesprekken gevoerd om het ziektebeeld vast te kunnen leggen.
  • Voortgang en re-integratie bespreken. De bedrijfsarts bespreekt regelmatig de voortgang met de werknemer en werkgever en adviseert over een re-integratie in het werkveld.
  • Probleemanalyse maken. Wanneer een medewerker zes weken ziek is, wordt een probleemanalyse opgesteld.
  • WIA-uitkering aanvragen. Als een medewerker na twee jaar nog niet hersteld is, stelt de bedrijfsarts een oordeel op met de mogelijkheden voor de zieke werknemer. Deze eindanalyse is vereist om een WIA-uitkering aan te kunnen vragen.

Naast de begeleiding van verzuim is een bedrijfsarts ook betrokken bij het voorkomen van ziekteverzuim, waarbij advies aan de werkgever over werkomstandigheden gegeven kan worden. Tevens zijn deze speciale artsen verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zo kan de de begeleiding, behandeling, diagnostiek en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen bevorderd worden.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arboarts?

Wanneer oproep bedrijfsarts noodzakelijk is, kan er ook gekeken worden naar een arboarts. Beide artsen begeleiden zieke werknemers tijdens hun ziekteverzuim en het proces van re-integratie bij passend werk. Het verschil is echter dat een bedrijfsarts deskundige is op het gebied van gezondheid in relatie tot arbeid. Een arboarts daarentegen is een basisarts en beschikt daardoor over minder bevoegdheden. Tevens is een arboarts altijd in dienst van een arbodienst, terwijl een bedrijfsarts dat niet hoeft te zijn.

Om deze reden handelt een arboarts altijd onder de supervisie van een bedrijfsarts. Ze kunnen werkgevers adviseren over bevorderende maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen. Ook kunnen arboartsen zieke werknemers begeleiden tijdens hun verzuim of re-integratie. Daarnaast mogen zij spreekuren houden en intercollegiaal overleg plegen, waarbij de werknemer en werkgever in acht genomen worden. Overigens moeten een arboarts en een bedrijfsarts zich allebei aan de geheimhoudingsplicht houden. 

Hoe vind je een goede bedrijfsarts?

Bij een bedrijfsarts inschakelen, is het belangrijk een goede arts te kiezen. Werknemers moeten zich namelijk wel op hun gemak voelen en er moet een vertrouwensband gecreëerd worden, waarbij de bedrijfsarts altijd onpartijdig is. Om de juiste bedrijfsarts voor jouw onderneming te vinden, kun je bedrijfsartsen vergelijken. Bij de vergelijkingswebsite HR navigator wordt een passende bedrijfsarts voor jouw bedrijf gevonden, waarbij je persoonlijk advies krijgt.

Kan een werknemer zelf een bedrijfsarts kiezen?

Elke werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit is mogelijk wanneer oproep bedrijfsarts vereist is en de werknemer het niet eens is met zijn of haar beslissing. De werknemer in kwestie mag dan zelf een andere bedrijfsarts raadplegen die de situatie opnieuw gaat beoordelen. Een werkgever kan geen second opinion aanvragen, aangezien hij of zij de eerste bedrijfsarts heeft aangesteld. Deze tweede bedrijfsarts wordt door de werkgever betaald, zoals vaststaat in de Arbowet. Soms moet de werknemer de kosten zelf vergoeden.

Wat zijn de kosten van een bedrijfsarts?

Veel bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst, waardoor ze gebruik kunnen maken van de diensten van een bedrijfsarts. De gemiddelde kosten hiervan zijn 100 tot 150 euro per werknemer per jaar. Wanneer er sprake is van een verzuimpakket bij een verzekeraar, is een arbodienst vaak inbegrepen, waardoor er geen extra kosten aan vastzitten.

Voor een los consult met een bedrijfsarts kunnen de kosten oplopen tot ongeveer 120 tot 200 euro. Het is belangrijk om tijdig een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen om snel oplopende kosten van een zieke werknemer te voorkomen.

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Navigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden