Afbeelding

Nieuwe woonwijk

Opinie

Heeft u het al gelezen? We krijgen er in Zutphen weer een nieuwe woonwijk bij. Helemaal in het oosten van de wijk Leesten, tegen de Vordenseweg aan, komt de wijk Schouwbroek. En het volk, dus ook ik, mag een mening geven over drie schetsontwerpen. Het klinkt allemaal indrukwekkend.

Na het lezen van dit gemeentebericht dwaalden mijn gedachten af naar een merkwaardige avond precies tien jaar geleden. Ik begaf mij op de fiets naar Vrije School de Berkel aan de Weerdslag, want daar organiseerde de gemeente een wilde plannenavond. De centrale vraag was wat de inwoners met het sportterrein Helbergen wilden nu de voetbalvereniging naar Leesten was vertrokken. Alle ideeën waren welkom. Maar even later bleek dat de ambtenaren al hun eigen plannetjes hadden. De brainstormavond was een wassen neus. We hebben een beetje geneuzeld of toekomstige bewoners hun auto in de straat of op een centrale parkeerplek moesten gaan zetten. En hoe hoog de dakgoot van de rijtjeshuizen moesten worden. De wilde ideeën waren blijkbaar niet kwalitatief genoeg, de rijtjeshuizen werden zonder verdere inspraak ingeruild voor dure vrije sector woningen met parkeerplekken op de eigen oprit. 

En nu staat er zonder enige schroom op de gemeentelijke website dat de woonwijk natuurlijk niet wordt ontwikkeld zonder inspraak van de inwoners van Zutphen. De digitale inspraak bestaat uit een online vragenlijst.

Variant 1 ‘wonen op het landgoed’ is gebaseerd op de vele landgoederen rondom Zutphen. Hier bepalen lanen, vrije uitzichten en bijzondere gebouwen de sfeer van de wijk. Het parkeren wordt ingericht op het achtererf. Ik ben diep onder de indruk.

Variant 2 ‘wonen in de broeklanden’ is gebaseerd op het onderliggende, vochtige landschap. Om goed te kunnen wonen in het vochtige landschap wordt het landschap ingedeeld in stroken. Hoger gelegen stroken om te kunnen wonen. De lagere stroken worden gebruikt als achtertuinen met groen, gemeenschappelijke tuinen en natuurstroken. In natte periodes wordt het water opgevangen. Nou, dat is leuk, iedereen een wadi in z’n achtertuin.

Variant 3 ‘wonen op ‘t erf’ verwijst naar de vele boerenerven die rondom de stad Zutphen liggen. Boerenerven kenmerken zich door een ongedwongen inrichting. Wonen, recreëren en spelen: alles vindt plaats op één gemeenschappelijk erf. Een plek waar bewoners als vanzelfsprekend samenkomen en verblijven. In wonen op het erf woont iedereen rondom een gezamenlijk plein of een groene plek. Dat lijkt mij wel gezellig, zo’n beetje het campinggevoel.

Maar een mening geven? Ik bedank voor de eer, ik heb geen voorkeur. Zo op het eerste gezicht ziet het er allemaal wel leuk uit. Welke variant het uiteindelijk gaat worden zie ik over een paar jaar wel. In echte inspraak geloof ik niet. Een wijk ontwikkelen, kunnen architecten veel beter. Die hebben er tenslotte voor gestudeerd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld