Afbeelding

Onrust

Opinie

Weinig is zeker in het leven, behalve dat alles altijd aan verandering onderhevig is. In een historische stad als Zutphen moet vernieuwing natuurlijk uiterst omzichtig worden aangepakt. 

Vlak naast de oude stadsmuur, aan de rand van de vesting die Zutphen in de Middeleeuwen was, ligt aan de Boompjeswal een park waar Zutphenezen al sinds 1887 wandelen. Majestueuze hoge platanen waarin uilen nestelen ademen de grandeur van vroeger tijden. Ik stel me voor hoe voorouders daar slenterden. Een hoge zijde, slobkousen en een wandelstok, dames strak ingesnoerd in een korset, weelderige jurken met rushes tot op de grond en een keu van achteren. Een hoed met een grote veer hoog op het opgestoken haar. Kinderen met een houten hoepeltje. Het leuke aan een historisch stadscentrum is dat je je goed kunt voorstellen hoe mensen er vroeger leefden. 

Ik lees momenteel Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, die betoogt dat we in Europa zo veel geschiedenis hebben, dat er voor toekomst geen plek meer is. Dat wij Europeanen zogezegd achteruit leven met de blik richting het verleden, een achterwaartse beweging waar ons stadje natuurlijk ook enorm toe uitnodigt. 

Aan de gemeente en projectontwikkelaars de schone taak om daar toekomstbestendige vernieuwing in aan te brengen. In en rondom het park zijn plannen voor een paar flats. Iedereen is in rep en roer. 

Gelukkig verschaft de gemeente zelf helderheid met een stuk tekst. Ze is blij met de grote betrokkenheid van omwonenden (lees: boze en zeer verontruste reacties). Wat heel geruststellend mag zijn is dat het goed is om een integraal plan te formuleren. “Dat integrale plan is een structuurplan. Dit structuurplan is een basisplan waarin de kaders en uitgangspunten komen te staan die leidend zijn voor de deelplannen. (…) dat staat niet op zichzelf, maar komt voort uit de binnenstadsvisie, de Visie Vesting van de Toekomst, de mobiliteitsvisie en de woonvisie.” 

Oh gelukkig, er ligt veel visie aan ten grondslag. Mooi gewichtig woord ook; visie. Vanaf de bovenste verdieping heb je straks waarschijnlijk ook geweldig veel visie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant