Afbeelding

Ondernemen in Zutphen

Opinie

Als we de media moeten geloven kunnen ondernemers, als ze vruchtbare aarde zoeken, het beste Zutphen overslaan. Want het ambtelijke Hanzestadje aan de IJssel heeft meer op met ‘officiële wegen die bewandeld moeten worden’ en ‘procedures die nu eenmaal veel tijd vragen’ dan met ondernemersbelangen. En daar botsen de belangen van enthousiaste ondernemers en formele ambtenaren. 

De constatering is overigens niet nieuw. In oktober 2010 verscheen er een rapport van de Rabobank dat is opgesteld door adviesbureau Prisma en Partners. Daarin staat letterlijk: ‘de Zutphense bestuurscultuur stoot ondernemende types af en als je iets wilt ondernemen in Zutphen moet je telkens weer een list verzinnen om het onvermogen van de gemeente om mee te werken te omzeilen. Het stadbestuur heeft een historie waarin wantrouwen tegen ondernemerschap en vasthouden aan regels een dominante rol spelen’. De reactie van de gemeente was voorspelbaar, de problemen werden niet herkend, de kwaliteit en objectiviteit van het onderzoeksbureau werd in twijfel getrokken en van zelfreflectie was geen sprake.

Inmiddels zijn we 13 jaar verder en ook nu duiken ondernemers-onvriendelijke verhalen op in de krant. En omdat ik ook onderneem in Zutphen ben ik de afgelopen weken door verschillende ondernemers benaderd. Er is er zelfs eentje die al 40 jaar zaken doet in onze Hanzestad en voor zijn gevoel al 40 jaar wordt tegengewerkt. Dat is wel heel erg. 

Maar het kan ook anders. Zoals u misschien weet houd ik mij bezig met de ontwikkeling van waterstofprojecten. Een nieuwe innovatieve markt, waar nog niet alle regels duidelijk zijn. Om ook maar iets in beweging te krijgen zijn we afhankelijk van ambtenaren die de regels wel iets durven op te rekken. Zo belandde ik met een project in een grote gemeente in de regio. Het is een miljoenenproject met een strakke deadline. Als de ambtenaren zich aan de eigen regels houden gaat het helemaal fout. We moesten dus afspraken maken over de doorlooptijden en dat is iedereen uitstekend bevallen. Als ik een aanvraag indien, heeft de gemeente zes weken tijd om te reageren. Maar daarmee krijg ik het project niet op tijd afgerond. Het probleem van de deadline wordt besproken en we komen met de gemeente tot heldere afspraken. De gemeente hanteert geen zes weken, maar maximaal zes dagen. En ik reageer weer binnen één dag. Iedereen houdt zich aan de afgesproken deadlines en zo kunnen we het project met een half jaar versnellen. 

Over de waterstoffabriek in Zutphen hebben we ook afspraken gemaakt. ‘Meewerken is in dit geval niet nodig, want de vergunningen worden door de regio verstrekt. We zijn al enorm geholpen als jullie niet tegenwerken’. Die afspraak zijn ze overigens keurig nagekomen, de vergunningen zijn binnen. We kunnen weer verder.        

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld