Het nieuwe speeltoestel wordt door de kinderraad officieel in gebruik genomen. Foto: De Fontein
Het nieuwe speeltoestel wordt door de kinderraad officieel in gebruik genomen. Foto: De Fontein

Feestelijke ingebruikname nieuw speeltoestel bij Kindcentrum De Fontein

Onderwijs

Een triomf van burgerschap en samenwerking

WARNSVELD – Kindcentrum De Fontein viert met trots de onthulling en ingebruikname van een gloednieuw speeltoestel op het schoolplein, een tastbaar bewijs van echte burgerschap binnen de schoolgemeenschap. Dit bijzondere speeltoestel is tot stand gekomen dankzij de actieve betrokkenheid van de kinderraad, bestaande uit vier door medeleerlingen gekozen vertegenwoordigers.

De kinderraad, bestaande uit Sem, Felien, Daphne en Senn, heeft hard gewerkt aan het vervullen van de wensen van hun medeleerlingen voor uitbreiding van de speeltoestellen op het schoolplein. Na uitgebreid overleg en communicatie met hun achterban, hebben zij uit diverse opties het huidige speeltoestel geselecteerd als de perfecte aanvulling op de speelomgeving van Kindcentrum De Fontein.

Dit speeltoestel is niet alleen het resultaat van de inzet van de kinderraad maar ook van de gulle steun van de ouderraad van het kindcentrum en de genereuze subsidie van het ‘Gebroeders Bakkers weeshuis’. De nauwe samenwerking tussen ouders, leraren, en externe partners benadrukt de kracht van gemeenschapszin en het belang van gezamenlijke inspanningen om de leeromgeving van de kinderen te verrijken.

Ter ere van hun toewijding en harde werken hebben Sem, Felien, Daphne en Senn het nieuwe speeltoestel officieel geopend door het knippen van een lint en zo het startschot gegeven voor veel plezier en avontuur op het schoolplein van Kindcentrum De Fontein.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant