Foto: Marloes Kroeskop

Foto: Marloes Kroeskop

Vrijeschool de Berkel opent vernieuwd groen schoolplein

Onderwijs

ZUTPHEN - De afgelopen maanden is er hard gewerkt, met als resultaat dat Vrijeschool de Berkel nu een prachtig groen schoolplein heeft. Door de inzet van velen is het plein opgeknapt en omgetoverd tot een groene oase. Op woensdag 11 oktober vond de feestelijke opening van het schoolplein plaats, met de aanwezigheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Ze vierden samen met een gezamenlijk lied en een feestelijke bijeenkomst op het plein.

In 1980 was het schoolplein van de Berkelschool een van de eerste groene schoolpleinen in Nederland. Echter, enkele jaren geleden ontdekte men dat er onder het schoolplein van de klassen 1 t/m 6 vervuilde grond lag. Dit leidde tot bodemsanering en een gedeeltelijke bestrating van het plein. Het resultaat was een kaal plein met veel tegels, wat minder uitnodigend was voor spel. Met andere woorden, er lag een uitdaging voor de school om het plein te herstellen.

Deze uitdaging is de afgelopen maanden aangepakt. In samenwerking met Buro Lenteregen heeft de Berkelschool veel aandacht besteed aan het ontwerp van het plein. Vragen als “Waar kunnen we extra ruimte creëren op zandgrond?” en “Welke spellen speel je juist op tegels?” werden overwogen. Leerlingen zijn actief betrokken geweest bij het ontwerpproces, en ook leerkrachten hebben nauw samengewerkt. Zowel het kleuterplein als het plein voor de hogere klassen zijn aangepakt en nodigen nu uit tot spel. Sterke waterpompen, houten speelparcoursen, ruimte voor verbeelding, een zandbak met keukentje, de vertrouwde pingpongtafel en het Griekse amfitheater voor gezamenlijk zingen en buitenlessen dragen bij aan een schoolplein dat aansluit bij de visie van de school: “In ons onderwijs streven we naar de volledige ontwikkeling van het kind: cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek. Hoofd, hart, handen. Deze drie gebieden zijn met elkaar verbonden en verdienen allemaal aandacht.” “Het is geweldig om weer een plein te hebben dat in lijn is met ons onderwijs”, aldus schoolleider Roos Paashuis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld