Kasper Reinink en stadsarchivaris Etienne van den Hombergh in het Zutphens archief. Foto: Alize Hillebrink

Kasper Reinink en stadsarchivaris Etienne van den Hombergh in het Zutphens archief. Foto: Alize Hillebrink

Zutphen krijgt unieke schenking onderzoek Zutphense flora

Natuur

ZUTPHEN - De bekende florist Kasper Reinink heeft afgelopen maandag zijn totale documentatie aan het Zutphens stadsarchief geschonken. De schenking omvat zes verhuisdozen vol archiefmateriaal van bijna 25 jaar plantenonderzoek in en om Zutphen.

Door Alize Hillebrink

Vanaf het begin van deze eeuw tot nu doet Kasper Reinink (85) onderzoek naar de groeiplaatsen van wilde planten, varens en mossen in Zutphen en directe omgeving. “De vegetatie is hier heel gevarieerd. Je hebt de rivier, de stad en het buitengebied,” vertelt hij aan stadsarchivaris Etienne van den Hombergh. De rijke omgeving was dé reden waarom Reinink in 2001 naar Zutphen kwam. “Sinds ik hier woon zijn de wilde planten voor mij een uitdaging gebleven, maar gezien mijn leeftijd wordt het tijd om er nu een punt achter te zetten.” 

Reinink stopt definitief met zijn onderzoek en draagt zijn archief over aan het Zutphens stadsarchief. “Hiermee worden de gegevens over de wilde planten in onze gemeente in de eerste plaats bereikbaar voor de gemeente zelf, maar ook voor wetenschappers en serieuze amateurfloristen,” vertelt Adriaan van Oosten, lid van de Floragroep Zutphen. 

De documentatie van Reinink beval per vierkante kilometer welke planten hij heeft aangetroffen en bovendien voor de zeldzame planten de vermeldingen van de vindplaatsen. In totaal hield Reinink 24 jaar lang 70 vierkante kilometer binnen de gemeentegrens bij. Dit deed hij iedere dag, op zijn fiets, “Van 9 tot 5 en soms later dan 5 uur.”

Volgende week in Contact een uitgebreid artikel over Kasper Reinink, zijn schenking en onderzoek naar de wilde planten in en om Zutphen.

Kasper Reinink en stadsarchivaris Etienne van den Hombergh in het Zutphens archief. Foto: Alize Hillebrink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant