Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Stokebrandsweerd te verbeteren. Foto: Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Stokebrandsweerd te verbeteren. Foto: Rijkswaterstaat

Plannen voor verbetering riviernatuur Stokebrandsweerd

Natuur

ZUTPHEN - Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Stokebrandsweerd te verbeteren. Het aanleggen van een met de IJssel meestromende geul moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren. Donderdag 30 maart vindt een bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen. 

Langzaam meestromende water biedt een leef- en paaiomgeving voor dieren en planten en helpt het gebied zich te ontwikkelen. Daarom wordt er van de huidige strang een meestromende geul gemaakt. Medio 2027 moet deze natuurmaatregel worden opgeleverd. 

Bijeenkomst 
Het doel van de bijeenkomst is om te informeren over de plannen en de aanpak. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces. De publieksbijeenkomst op donderdag 30 maart vint plaats van 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur) in Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 in Zutphen.

Aanmelden voor de publieksbijeenkomst kan via de projectpagina van Stokebrandsweerd op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl, of door een e-mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.nl..

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld