In de omgeving van het Twentekanaal is gecontroleerd op illegaal crossen. Foto: archief
In de omgeving van het Twentekanaal is gecontroleerd op illegaal crossen. Foto: archief

Illegale crosser beboet tijdens controle omgeving Twentekanaal

Natuur

LOCHEM/EEFDE - Om de overlast van motorcrossers langs en rond het Twentekanaal terug te dringen is afgelopen zondag tussen Sluis Eefde en de Exelsebrug in Lochem een controle uitgevoerd. Er werden vijf motorcrossers gezien. Tegen een daarvan is een proces-verbaal opgemaakt, zo laat de Omgevingsdienst Achterhoek in een persbericht weten.

Tijdens deze gerichte actie van buitengewoon opsporingsambtenaren van onder meer Rijkswaterstaat, hengelsportfederaties, natuurmonumenten, Gelders Landschap en de politie werd in de ochtenduren op locaties gepost. Hierbij werd gelet op naleving van toegangsbepalingen van een waterstaatswerk en natuurgebieden, en op naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. 

Schade aan taluds, wegen en natuur
Zowel langs het Twentekanaal - van Sluis Eefde tot de Exelsebrug - als over de (zand)paden én daarbuiten wordt regelmatig met motoren gecrosst, met name in het weekend. Niet alleen bewoners, maar ook vissers, wandelaars en mountainbikers ervaren hinder. Er ontstaat daarnaast schade aan taluds, wegen en natuurgebieden omdat motorcrossers rijden over percelen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Hiermee verstoren ze ook het leefgebied van wild.

Vervolg in het voorjaar 
Controles en toezicht blijven nodig. “Daarom krijgt de actie in het voorjaar een vervolg,” zegt Raymond Terhürne, regiocoördinator Oost van de Omgevingsdienst Achterhoek. Motorcrossers die gepakt worden kunnen rekenen op een boete.

Samenwerking groene handhavingspartners
De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. Aan de controle werd verder deelgenomen door Rijkswaterstaat, politie, hengelsportfederaties, Natuurmonumenten en Gelders Landschap.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld