Steeds meer ‘nieuwkomers’ gaven aan behoefte te hebben aan individuele muzieklessen. Foto: PR
Steeds meer ‘nieuwkomers’ gaven aan behoefte te hebben aan individuele muzieklessen. Foto: PR

Grenzeloos Muziek en Zutphen Zingt Werelds samen in concert

Muziek

ZUTPHEN - ‘Merel, you make me feel alive again’ zegt een van de jonge deelnemers aan haar muziek juffrouw. In afwachting van haar officiële status als vluchteling, meldde ze zich voor pianolessen aan bij Grenzeloos Muziek. Op zaterdag 13 april tussen 14.00 en 16.30 uur treedt ze voor het eerst op voor Nederlands publiek, samen met de andere leerlingen van Grenzeloos Muziek en het koor Zutphen zingt Werelds. Het optreden wordt gehouden bij St. Elisabeth aan de Geweldigershoek in Zutphen.

Grenzeloos Muziek ontstond toen steeds meer vluchtelingen uit het AZC aangaven, behoefte te hebben aan meer muziek in hun leven. An de Cock, voorzitter van de recent opgezette stichting Grenzeloos Muziek, verwoord die behoefte in enkele rake zinnen. “De tijd die vluchtelingen doorbrengen in een asielzoekerscentrum (AZC) is eenzaam en stressvol. Dan is het fijn om tijdens die kleurloze periode in je leven een serieuze afleiding te hebben, waar je tegelijk veel plezier aan ontleend. Met muziek kun je je creatief uiten en jezelf tegelijk ontwikkelen. Bovendien zorgt samen muziek maken voor meer verbinding.”

Vanuit die doelstelling werd een aantal jaren geleden ook al het Zutphen Zingt Werelds Koor opgericht. Vluchtelingen en statushouders komen daarin wekelijk samen met andere inwoners uit Zutphen en de regio. Steeds meer ‘nieuwkomers’ gaven daarbij aan, naast het koor ook behoefte te hebben aan individuele muzieklessen. Sinds tweeëneenhalf jaar voorziet Grenzeloos Muziek daarin. De stichting is opgericht om mensen die gehuisvest zijn in een AZC de mogelijkheid te geven om een muziekinstrument te leren bespelen of te leren zingen. 

Voor de meeste vluchtelingen duurt het wachten op een uitspraak van de IND erg lang. Om deze ‘wachttijd’ te veraangenamen kan iedereen die dat wil zich aanmelden bij de stichting en krijgt wanneer er plek is, een half uur per week muziekles. De stichting zorgt voor een instrument, voor een muziekleerkracht en ook voor samenspeelmomenten. Voor de deelnemers zijn daar geen kosten aan verbonden. De lessen worden zo veel als mogelijk gehouden bij de docenten thuis. Hun instrument krijgen ze in bruikleen mee naar het AZC om gedurende de week te oefenen. Of je nu zanglessen wil, gitaar, fluit, djembé of viool.

Sinds de oprichting is het initiatief razendsnel gegroeid. Er zijn momenteel 30 mensen, jong en ouder, die gebruik maken van deze kans: 14 deelnemers krijgen gitaarles, 8 pianoles, vier spelen fluit en vier krijgen zanglessen. Er is momenteel zelfs een wachtlijst. Vertrekt er iemand uit Zutphen, dan neemt een nieuwe leerling direct diens plaats in. De leerlingen tot dusver kwamen uit Syrië, Iran, Eritrea, Oekraïne, Rusland en Mali. Er zijn nog veel meer liefhebbers die lessen zouden willen volgen. Daarnaast wordt er sinds een paar maanden om de week een jamsessie in het AZC verzorgd. Om dit initiatief structureel door te zetten en te laten groeien is meer geld nodig. Het bestuur en team van Grenzeloos Muziek bestaat puur uit vrijwilligers. De muziekdocenten worden echter betaald, zodat de lessen ook serieus worden ingevuld.  Inmiddels hebben veel mensen uit Zutphen en omgeving het initiatief omarmt. Zij doneren instrumenten of dragen gul bij met een financiële bijdrage. 

Voor de tweede keer bundelen Grenzeloos Muziek en het koor Zutphen Zingt Werelds hun krachten. Op zaterdag 13 april, betreden ze gezamenlijk het podium in Geweldig! in St. Elisabeth aan de Geweldigershoek 39 in Zutphen. Om de vele fans en donateurs te laten zien met hoeveel plezier ze samen muziek maken is iedereen van harte uitgenodigd te komen genieten van deze hartverwarmende muziek. Daarbij maak je meteen kennis met de initiatiefnemers achter Grenzeloos Muziek en het Zutphen Zingt Werelds koor. Aanmelden voor het concert kan via een mailtje naar info@grenzeloosmuziek.nl. De toegang is gratis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant