Yvonne Hendriks en Henk Kuipers voor Weg naar Laren 61, een inloophuis voor de bewoners van de wijk Noordveen. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau
Yvonne Hendriks en Henk Kuipers voor Weg naar Laren 61, een inloophuis voor de bewoners van de wijk Noordveen. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Sociaal werkers Henk Kuipers en Yvonne Hendriks gaan met pensioen

Maatschappij

ZUTPHEN - Al tientallen jaren zijn ze de steun en toeverlaat voor de bewoners van de Zutphense wijken Noordveen, het centrum en De Hoven, maar nu nemen sociaal werkers Henk Kuipers en Yvonne Hendriks afscheid bij Perspectief Zutphen. Henk is al gestopt, Yvonne vertrekt deze maand. Samen blikken ze terug op de afgelopen decennia.

Overlast, huiselijk geweld, problemen met opvoeden, mensen die vastlopen. Yvonne: “We hebben alles al voorbij zien komen, maar het werk is inhoudelijk hetzelfde gebleven: het gaat erom dat je contact legt met de mensen, dat je naast ze kunt gaan staan, een connectie kunt aangaan in de zin van vertrouwen.” Henk vult aan: “Onze taak is vooral luisteren en samen met de mensen kijken naar wat mogelijk is. Ik ben benieuwd naar het verhaal van mensen, hoe dat is ontstaan. Vertrouwen is het belangrijkste, het gaat erom dat mensen zich gehoord voelen.” Yvonne: “Een mens is niet alleen het probleem waarmee hij komt.”

Vertrouwen is het belangrijkste, het gaat erom dat mensen zich gehoord voelen

Tussen wal en schip
Toch ontstaat het eerste contact met medewerkers van de sociaalwerkorganisatie Perspectief Zutphen vaak door een probleem of een situatie waar mensen tegenaanlopen. Een buur of een zorgverlener - wijkverpleging of een huisarts bijvoorbeeld - signaleert iets en meldt dat bij Perspectief. Iemand komt de deur niet uit, vereenzaamt, vervuilt of kan zichzelf niet redden. Uiteraard melden zorgverleners dat nooit achter iemands rug om. “Ook vanuit Perspectief doen we nooit iets zonder overleg met de klant”, benadrukt Yvonne. Anderen komen zelf met een vraag, bijvoorbeeld omdat ze post niet begrijpen, de weg niet weten naar de instanties of omdat ze gezelschap zoeken. “Ik heb het meeste met bijzondere mensen”, vertelt Henk. “Mensen die moeilijk contact maken, zorg mijdend zijn, die misschien hun partner of hun werk verloren hebben en die tussen wal en schip vallen.” Perspectief Zutphen is dan een makkelijk toegankelijke organisatie. “Wij zijn waarschijnlijk wat laagdrempeliger dan bijvoorbeeld een woningcorporatie, gemeente of sociale dienst. Wij hoeven niets van onze klanten; we verwachten niets. We denken mee en krijgen misschien meer voor elkaar, maar de klant moet het zelf doen, wij zijn een soort schakel”, legt Yvonne uit.

Actieve wijk
Yvonne begon in 2007 als opbouwwerker bij Stichting Welzijnswerk Zutphen, een voorloper van Perspectief Zutphen. Vrijwel continu heeft ze in Noordveen gewerkt. “De leukste wijk van Zutphen”, vindt ze. “Een compacte, actieve, gemêleerde wijk waar we alles hebben. Alleen al in de flats in Berkelpark wonen veertig nationaliteiten.” Ze vond het er zo leuk, dat ze zelfs midden in haar werkgebied ging wonen. “Ik vind het belangrijk dat mensen je leren kennen.” Henk beaamt: “Je krijgt signalen en telefoontjes – present zijn is het motto van ons werk.”

Veel veranderingen
Ondanks dat het werk inhoudelijk door de jaren heen niet is veranderd, hebben Henk en Yvonne wel heel veel wijzigingen meegemaakt: centraliseren, decentraliseren, bezuinigingen, wijzigingen in de prioriteiten. Yvonne: “Tegenwoordig is alles veel complexer.” De privacywetgeving maakt het werk lastiger, omdat het moeilijker wordt met collega’s te overleggen over personen. “We gaan daarom samen met de woningcorporatie, de gemeente en de wijkagent op huisbezoek – zodat we hetzelfde van de klant horen en het er over kunnen hebben.” De digitalisering deed haar intrede; enerzijds schelden mensen elkaar uit op sociale media, anderzijds raken mensen uitgesloten omdat ze niet mee kunnen in de digitalisering – alles moeten tegenwoordig met je DigiD. En door de bureaucratisering veranderde de werkwijze; steeds meer moet alles worden vastgelegd op papier, mails moeten worden versleuteld – wat ten koste gaat van de beschikbare tijd voor de klanten. “Als dit allemaal wat minder kan, houden we meer tijd over voor hulpverlening.”

We zien dat men veel behoefte heeft aan fysieke locaties waar ze terecht kunnen, hun verhaal kwijt kunnen

Tegen vereenzaming
Door de toenemende individualisering neemt vereenzaming toe. “Dat komt ook door de digitalisering en door de trend dat mensen veel langer thuis moeten blijven wonen”, merken Yvonne en Henk. “Gelukkig kunnen wij signalen snel oppakken. We werken met allerlei partijen in de wijk goed samen en hebben heel korte lijntjes.” Henk: “Het voordeel van Perspectief is dat wij in de wijk zitten, waardoor wij heel laagdrempelig contact hebben met mensen. Wij doen ook aan preventie en weten wat er achter de voordeuren gebeurt.” Yvonne: “We zien dat men veel behoefte heeft aan fysieke locaties waar ze terecht kunnen, hun verhaal kwijt kunnen. Bij ons, maar ook bij elkaar – er ontstaan ook onderling verbindingen, dat is wat we willen.” Henk: “Het mooiste is dat wij mensen kunnen motiveren om iets te gaan organiseren. Wij luisteren en helpen mensen hun eigen kracht aan te boren om zo samen met hun omgeving problemen aan te pakken.”

Buurtlunch
Henk en Yvonne zijn altijd goed zichtbaar geweest in de wijk; iedereen kent ze. Ze zwaaien naar mensen op de fiets, maken een praatje. Het zal anders worden als ze beiden afzwaaien. Maar hun jongere collega’s zetten het werk uiteraard voort. Wie ze wil ontmoeten, is welkom bij de locaties van Perspectief Zutphen, bijvoorbeeld tijdens de buurtlunch aan de Weg naar Laren 61.

Voor alle locaties en activiteiten, zie de website.


www.perspectiefzutphen.nl

0575 519 613

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant