Een smaakvol stamppottenbuffet op de nieuwjaarsreceptie. Foto: De Zonnebloem Zutphen-Noord

Een smaakvol stamppottenbuffet op de nieuwjaarsreceptie. Foto: De Zonnebloem Zutphen-Noord

Jubilerende Zonnebloem-afdeling verrijkt levens van mensen met fysieke beperking

Maatschappij

ZUTPHEN - Met een gezellig en smaakvol stamppottenbuffet in Het Bornhof heeft De Zonnebloem afdeling Zutphen-Noord zaterdag een dubbel jubileum gevierd. De landelijke vereniging bestaat 75 jaar en de afdeling veertig jaar. Een mooie aanleiding voor een interview met de nieuwe afdelingsvoorzitter Irma Wolf.

Door Rudi Hofman 

Het stamppottenbuffet voor gasten en helpende vrijwilligers was de eerste activiteit na de 75ste verjaardag van de Zonnebloem op 17 januari en fungeerde tegelijk als nieuwjaarsreceptie. “Onze gasten hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie genoten van het stamppottenbuffet en van elkaars gezelschap. Op 24 januari komen de vrijwilligers weer bij elkaar in de maandelijkse vrijwilligersvergadering. En één keer per jaar hebben we een uitje speciaal voor vrijwilligers”, legt voorzitter Irma Wolf uit. 

Is de afdeling Zutphen-Noord het gevolg van een afsplitsing en zo ja wanneer en om welke reden had deze plaats?
“Zo’n veertig jaar geleden is de afdeling Zutphen opgericht. Na een aantal jaren is de afdeling opgesplitst in de vier lokale afdelingen Zutphen-Noord, Zutphen-Zuid, De Hoven en Warnsveld. Dit is gedaan om de verschillende afdelingen ook praktisch te kunnen laten functioneren. Deze opzet van lokale afdelingen zie je in het hele land. De onderlinge contacten zijn goed en men weet elkaar ook buiten de eigen afdeling te vinden. Er zijn in overleg ook soms gecombineerde activiteiten.”

Over hoeveel vrijwilligers beschikt de afdeling en is dat aantal de afgelopen jaren stabiel?
“Het aantal vrijwilligers is per 1 januari 2024 twintig op zeventig gasten. Sommige vrijwilligers bezoeken gasten en anderen zorgen bijvoorbeeld voor vervoer of andere ondersteunende diensten. Het vrijwilligersaantal is eigenlijk te weinig om al het bezoekwerk en activiteiten te kunnen verrichten. Gelukkig zijn er meerdere vrijwilligers die ook extra werk willen doen. We zijn daarnaast ook nog op zoek naar twee vrijwilligers die tot het bestuur willen toetreden. Een secretaris en een penningmeester.”

Welke invloed heeft de coronacrisis gehad en zijn de gevolgen anno 2024 nog steeds voelbaar?
“Natuurlijk was het moeilijk om geen live contact te kunnen hebben. De vrijwilligers hebben wel kunnen bellen met hun gasten. Na de beperkingen van corona hebben de vrijwilligers hun bezoekjes weer op kunnen pakken zoals voorheen. Toch is corona nu nog voelbaar. We hebben in die tijd gasten verloren. Ook zijn sommige gasten nu nog te zwak om aan activiteiten deel te nemen.”

Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht? 
“Het verschilt per vrijwilliger wat zij kunnen bijdragen. Het gaat er met name om dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht en dat zij bij bezoeken een luisterend oor bieden. Sommige hebben meerdere gasten waar zij bezoekjes aan brengen. De vrijwilliger en de gast bepalen samen hoe vaak de vrijwilliger op bezoek komt. Er zijn ook vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan een activiteit. Zoals gezegd heeft onze afdeling behoefte aan nieuwe vrijwilligers zodat wij aan de wensen van de gasten tegemoet kunnen blijven komen. Elke hulp is welkom.”

Wat is jullie doelgroep en hoe groot is het gebied dat jullie als afdeling bestrijken?
“De doelgroep van De Zonnebloem zijn mensen met fysieke beperkingen. Onze afdeling richt zich op het noordelijke deel van Zutphen. Dat is grofweg het gebied tussen de Gerard Doustraat en De Mars.”

Wat zijn terugkerende activiteiten door het jaar heen? 
“Maandelijks zijn er activiteiten. Zoals een optreden van een koor, een tocht naar Intratuin en pannenkoek eten na, of lunchen bij het Kompaan College. We nemen ook deel aan activiteiten die door de gezamenlijke afdelingen in Zutphen worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de boottocht, het kerstconcert, een muziekmiddag en de gezamenlijke vakantieweek.”

Staan er in dit jubileumjaar nog bijzondere activiteiten op het programma?
“Ja er zijn extra activiteiten, maar die gaan we nu niet allemaal onthullen. Vanuit de landelijke vereniging wordt daar nu het een en ander voor geregeld. Op 1 juni is er in ieder geval een landelijke activiteit waar met de gasten in het hele land wordt gewandeld. Ook wordt er landelijk ingezet om vrijwilligers langs de deuren te laten gaan om een donatie te vragen en nieuwe vrijwilligers te werven.”

Wat maakt De Zonnebloem in uw ogen tot een onmisbare maatschappelijke organisatie?
“In de loop van de jaren raken mensen met fysieke beperkingen opgesloten in hun eigen wereld of ze voelen zich buitengesloten van de buitenwereld. Dat zorgt soms voor isolatie. Door middel van het bezoek van een vrijwilliger of deelname aan activiteiten wordt dit isolement doorbroken. Dit geeft de gasten een positieve input in hun leven en dit wordt door hen ook erg gewaardeerd.”

Wie belangstelling heeft om als (bestuurs)vrijwilliger aan de slag te gaan voor De Zonnebloem Zutphen-Noord kan een mail sturen naar bjwolf@kpnmail.nl.

Ontstaansgeschiedenis van De Zonnebloem 
Presentator Alex van Wayenburg start in 1945 met Radio Herrijzend Nederland. Een jaar later neemt de KRO het programma over dat inmiddels ‘Radioziekenbezoek De Zonnebloem’ is gaan heten. Het ideaal van Alex van Wayenburg, een samenleving waarin plaats is voor gezonden én zieken slaat enorm aan. Dat blijkt wel uit de vele reacties die zijn programma krijgt. Zoveel zelfs, dat op 17 januari 1949 ‘Stichting De Zonnebloem’ wordt opgericht. Overal in het land ontstaan plaatselijke comités die regelmatig bezoek en diverse andere activiteiten verzorgen. In 1964 wordt de stichting een vereniging met ondersteunende leden die met een jaarlijkse bijdrage voor de nodige financiën zorgen. Het aantal leden neemt, evenals het aantal vrijwilligers, snel toe, zodat steeds meer activiteiten voor zieken en gehandicapten kunnen worden georganiseerd.

De nieuwe voorzitter Irma Wolf spreekt de Zonnebloem-gasten en meehelpende vrijwilligers toe. Foto: De Zonnebloem Zutphen-Noord

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld