Afbeelding

Gemeente Zutphen investeert fors in inwoners

Maatschappij

ZUTPHEN - Het college van burgemeester en wethouders presenteert ook dit jaar weer een structureel sluitende vierjarige programmabegroting aan de gemeenteraad. Veel gemeenten staan er financieel slecht voor, maar Zutphen heeft een solide bankrekening. Zij wil dan ook fors investeren in betaalbare woningen, bestaanszekerheid en werkgelegenheid, groene en fijne wijken, de binnenstad en cultuur voor iedereen. 

Wethouder financiën Eva Boswinkel: “Juist in tijden van veel onzekerheid van onze inwoners moet de lokale overheid durven investeren en verder kijken dan alleen de crises van nu. We willen dat de bestaanszekerheid voorspelbaar en toegankelijk is. Dat een aantal wijken echt fijner en groener worden gemaakt, samen met de inwoners. Dat er werkgelegenheid bij komt en dat iedereen die in Zutphen wil wonen hier ook kan komen wonen. Dat zijn hele grote opgaven. Wij gaan dat niet uit de weg. 

Veel gemeenten hebben op dit moment financiële problemen omdat de rijksoverheid niet vergoed wat ze beloven als ze ons extra taken geven. In Zutphen hebben we al grote bezuinigingen achter de rug een aantal jaar geleden, en zijn we nu financieel gezond. Maar het blijft ook spannend, de combinatie van stijgende loon- en zorgkosten en de inflatie en dat we niet weten wat het rijk wel en niet vergoed. Wie kiezen dus zorgvuldig waar we in investeren en zorgen voor spaargeld op de rekening voor moeilijke tijden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant