Wethouder Eva Boswinkel samen met een afvaardiging van de partijen die hebben getekend: Bergsma Bewind, ReSa Bewindvoering, Stichting Bebon en VODEDU Bewindvoering. Foto: Jolanda van Velzen

Wethouder Eva Boswinkel samen met een afvaardiging van de partijen die hebben getekend: Bergsma Bewind, ReSa Bewindvoering, Stichting Bebon en VODEDU Bewindvoering. Foto: Jolanda van Velzen

Gemeente Zutphen zet volgende stap tegen armoede

Maatschappij

ZUTPHEN - Op donderdag 14 september hebben de gemeente Zutphen en bewindvoerders van Bergsma Bewind, ReSa Bewindvoering, Stichting Bebon en VODEDU Bewindvoering hun handtekening gezet onder nieuwe afspraken om hun samenwerking te verbeteren. Een goede samenwerking tussen de gemeente en bewindvoerders is onmisbaar, omdat zij samen écht het verschil kunnen maken bij het terugdringen van armoede. 

Het gezamenlijke doel is ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Zutphen met problematische schulden weer grip en regie krijgen op hun eigen financiële situatie. Met de overeenkomst verbetert de communicatie tussen gemeente en de bewindvoerders en worden nieuwe werkafspraken gemaakt.

Wethouder Armoedebestrijding Eva Boswinkel: “Dit is een mooie vervolgstap. Het zijn niet alleen maar formaliteiten op papier. Wat wij hier vandaag naar elkaar uitspreken is dat we samen onze schouders zetten onder de soms uitzichtloze situatie die onze inwoners met problematische schulden hebben. Door vanuit vertrouwen samen te werken, kunnen we sneller en beter resultaat behalen. Ik blijf me inzetten voor het uitbannen van armoede en dit gaat helpen!”

Daarnaast maakt de gemeente vanaf vandaag geen gebruik meer van de opt-in regeling, zoals geregeld in de wet Adviesrecht. Wat betekent dit? De gemeente kan bij de rechter aangeven of een bewindvoerder op een goede manier omgaat met de situatie van een inwoner die beschermingsbewind krijgt. Dit gemeentelijk advies neemt de rechter mee in de uiteindelijke beslissing. Zutphen stopt hiermee. Boswinkel: “De gemeente Zutphen doet met deze samenwerkingsovereenkomst een handreiking naar deze vier bewindvoerders. Wij geven hiermee aan dat een extra advies niet nodig is omdat we weten dat zij de belangen van snel schuldenvrij onderkennen.” Arie Verkerk, adviseur bij Horus (de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders) zegt hierover: “Het is zinvol dat de gemeente Zutphen de samenwerking op deze manier met deze bewindvoerders insteekt voor haar inwoners. Echt een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant