Leerlingen leggen een bloemstuk namens de Lea Dasbergschool. Foto: Henk Derksen

Leerlingen leggen een bloemstuk namens de Lea Dasbergschool. Foto: Henk Derksen

Henk Derksen

Herdenking bij het Witte Kruisje in Leesten

Maatschappij

ZUTPHEN - Dinsdagochtend 4 april werd in Leesten Aimé Periard herdacht. Hij sneuvelde precies 78 jaar geleden bij de bevrijding van Warnsveld en Zutphen op de plek waar nu het Witte Kruisje staat.  Het Witte Kruisje is geadopteerd door het Kindcentrum Lea Dasberg en de leerlingen van groep 6 kwamen met hun docenten naar dit monument.

Na een welkom door een van de leerkrachten vertelde Wim Smeerdijk over Aimé Periard, de Canadese korporaal die al veel had bijgedragen aan de bevrijding van West-Europa van de Duitse bezetting. Hij las voor uit een brief van de commandant van Aimé aan zijn moeder, waarin hij meedeelde dat haar zoon bij Warnsveld was gesneuveld.

Na een minuut stilte hebben twee leerlingen hun gedicht voorgelezen en daarna sprak Harm Kuijper. Harm vertelde over Frank Periard, de broer van Aimé, die een aantal keren in Leesten is geweest. Helaas is Frank Periard enkele maanden geleden overleden. Ter ere van Frank werd een kaars bij het Witte Kruisje geplaatst. Vervolgens werden bloemen gelegd door enkele leerlingen namens de Lea Dasbergschool en door andere aanwezigen. De bijeenkomst werd afgesloten door Heleen Buijs, die er op wees hoe belangrijk vrede is.

Leerlingen van de Lea Dasbergschool lopen over de Canadezenbrug naar het Witte Kruisje. Foto: Henk Derksen
Leerlingen staat in een kring rond het Witte Kruisje en luisteren naar hun leerkracht. Foto: Henk Derksen
Het Witte Kruisje met bloemen en het kaarsje. Foto: Henk Derksen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld