Gedeputeerde Peter Drenth is in Gelderland verantwoordelijk voor landbouwzaken Foto: CDA

Gedeputeerde Peter Drenth is in Gelderland verantwoordelijk voor landbouwzaken Foto: CDA

Provincie voorzichtig positief over advies Remkes

Landbouw

ACHTERHOEK - De Provincie Gelderland heeft, daags na de presentatie van het rapport van Johan Remkes over de stikstofaanpak, ‘voorzichtig positief’ gereageerd op de inhoud. Gedeputeerde Peter Drenth stelt vast dat veel aanbevelingen uit het rapport aansluiten bij de Gelderse aanpak. Gelderland sluit zich aan bij de gezamenlijke reactie van de provincies. Gedwongen uitkoop wordt verworpen.

Remkes benadrukt in zijn rapport dat er voor de korte termijn ruimte nodig is om natuur te herstellen. Om daarmee te zorgen voor een oplossing voor de PAS-melders en zo vergunningverlening weer mogelijk te maken. Gedeputeerde Peter Drenth: “Vrijwillige opkoop van bedrijven die willen stoppen geeft ruimte voor bedrijven die door willen. Ik zie daar geen probleem, want er is voldoende belangstelling voor bestaande opkoopregelingen.”

Te ingewikkeld
“Wat wel een probleem is: de huidige regeling voldoet niet. Die is veel te ingewikkeld en er zitten té veel extra voorwaarden aan vast, die niet nodig zijn voor dit doel. In Brussel is nu discussie over staatssteun-aspecten van de opkoopregelingen. Dat moet het ministerie oplossen. Er moet een eenvoudige, toegankelijke, niet complexe regeling komen. Wij hebben al het geld dat tot onze beschikking is, uitgegeven. Nu stagneert de opkoop, terwijl er veel ondernemers in de wachtkamer zitten. Daar zit wel een punt van zorg”, aldus Drenth. Over het door Remkes benoemde herstel van vertrouwen en de noodzaak met elkaar in gesprek te blijven, zegt de gedeputeerde: “We moeten dit samen doen. En uit de gesprekken die Remkes heeft gevoerd, komt naar voren dat er een grote bereidheid is om dingen anders te doen. Hij geeft ook aan, dat er dan wel perspectief moet zijn voor de agrarische sector. Dat is precies waar we met de Gelderse stikstof-maatregelen steeds op aandringen. Wij kiezen in Gelderland voor een aanpak voor het stikstof-vraagstuk, waaraan alle sectoren bijdragen.”

Kabinet aan zet
Volgens Drenth is nodig dat natuurherstel én de ruimte om te kunnen wonen, werken, leven en recreëren hand-in-hand gaan. “Wij hechten waarde aan een vitaal en leefbaar landelijk gebied. Met behoud van voorzieningen, zoals scholen en supermarkten. Maar het rapport van Johan Remkes is allereerst een advies aan het kabinet, dat heeft toegezegd op 14 oktober 2022 met een reactie te komen. Daar ben ik heel benieuwd naar”, zo klinkt het uit Arnhem.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant