"Wij voelen ons sterk om de komende jaren zelf met de boerderij verder te gaan”, zo verklaren Tonnie en Garrit Regelink in de buurtbrief. Foto: Josine Breukink Fotografie

‘We hebben vertrouwen dat er een nieuwe plek zal komen voor De Patrijs’

Landbouw

Verkoop van boerderij Nieuw Venhorstink gaat niet door

Door Jan Hendriksen

VORDEN – Tonnie en Garrit Regelink en Johannes Regelink en Joanne Malotaux hebben in een buurtbrief en op de website en Facebookpagina van Burgerboerderij De Patrijs laten weten dat men niet tot overeenstemming is gekomen dat Johannes Regelink en Joanne Malotaux de boerderij Nieuw Venhorstink van hun ooms Tonnie en Garrit Regelink aan de Hengeloseweg in Vorden hebben kunnen kopen.

“Vorig jaar zijn we met onze neef Johannes in gesprek gegaan over de verkoop van onze boerderij. Daarmee zou de boerderij overgaan in de vierde generatie van onze familie. Dat vonden we een fijn idee. Echter we zijn er als verkoper en koper niet uitgekomen. Dat vinden we heel jammer. Hoewel we het eens waren over de financiën lukte het niet om het ook eens te worden over andere voorwaarden. Wij voelen ons sterk om de komende jaren zelf met de boerderij verder te gaan”, zo verklaren Tonnie en Garrit in de buurtbrief voor de inwoners van Delden en Linde. Op de voorwaarden waarover men het niet eens kon worden, wordt niet ingegaan in de brief van het viertal.

Enkele jaren geleden vroegen Tonnie en Garrit Regelink, de ooms van Johannes, of Johannes boerderij Nieuw Venhorstink wilde overnemen. Daarmee zou de boerderij in de familie blijven, zo was de wens van Tonnie en Garrit. In februari 2020 besloten Johannes Regelink en Joanne Malotaux dat te willen doen. “Sindsdien hebben we hard gewerkt om dit plan te realiseren. Nu komen we met het verdrietige bericht dat het niet lukt om de boerderij over te nemen”, zo verklaren Johannes Regelink en Joanne Malotaux in de nieuwsbrief. In de afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd. Tonnie en Garrit besteedden veel tijd aan het overdragen van hun kennis en ervaring. Johannes Regelink en Joanne Malotaux werkten mee op de boerderij wanneer ze dat konden. Het tweetal had doorzettingsvermogen en passie voor het bedrijf. Een kracht die voor vele boeren zo kenmerkend is, zeker voor de Regelinks. Naast dit ‘leren door doen’ schreven Johannes Regelink en Joanne Malotaux een ondernemingsplan, gebaseerd op principes van agro-ecologische, natuur inclusieve landbouw. Samen met Erik en Saskia begon het tweetal met verzuivelen en kaas maken. Met hulp van velen realiseerden ze in Zutphen, Vorden, Eefde en Lochem verslokalen van waaruit de zuivel en kaas - samen met producten van diverse duurzame boerderijen - aan meer dan duizend leden worden geleverd. Johannes Regelink en Joanne Malotaux maakten afspraken met de Rabobank, het ministerie van LNV en andere financiers over de financiering. En met de inzet van een grote groep enthousiaste burgers werden 350 mensen gevonden die mede aandeelhouder wilden worden van Burgerboerderij De Patrijs. Zij brachten bijna 600.000 euro bij elkaar om de boerderij te kunnen kopen. Johannes Regelink: “Alles stond klaar om de boerderij over te nemen. Helaas kwamen we er met Tonnie en Garrit op een aantal niet-financiële voorwaarden niet uit.”

Kracht
Joanne Malotaux: “Als team verlangden we naar een fysieke boerderij. Een plek waar we kunnen laten zien welke vorm van landbouw we voor ogen hebben en daarmee kunnen experimenteren. Een plek waarmee we een katalysator kunnen zijn voor de landbouwtransitie. Een plek waar we optimaal voor vee kunnen zorgen en dieren de juiste plek kunnen geven in ons eco- en voedselsysteem. En ook een plek waar men als lid of deelgenoot van De Patrijs welkom zouden kunnen voelen, een plek die kan gaan voelen als onze gezamenlijke boerderij.”

Gesteund
Het liefst hadden Johannes Regelink en Joanne Malotaux dat op de boerderij die door de overgrootvader van Johannes is gestart gerealiseerd. Nu dat niet lukt zoeken Johannes Regelink en Joanne Malotaux naar een nieuwe boerderij, een plek waar De Patrijs neer kan strijken. “We voelen ons gesteund door zóveel mensen die deze transitie belangrijk vinden en willen dat Burgerboerderij De Patrijs een succes wordt. Vanzelfsprekend vinden we het fijn als men daarmee helpt zoeken. We zoeken een gangbaar melkveebedrijf, met minimaal 30 hectare grond in gebruik (liever meer), in de regio Zutphen – Vorden – Hengelo – Ruurlo – Lochem”, aldus het tweetal in de nieuwsbrief.

Verslokalen
Inmiddels hebben Johannes en Joanne met een andere melkveehouder uit de buurt afspraken gemaakt over de inkoop van melk. Deze melkveehouder is in omschakeling naar biologisch. “We zetten de verzuiveling en het kaas maken voort en we blijven de verslokalen bevoorraden met onze producten en producten van biologische boeren uit de regio. We realiseren ons dat het perspectief van een andere boerderij niet alleen voor ons schakelen is. Het is óók schakelen voor leden, deelgenoten en al die mensen die Burgerboerderij de Patrijs een warm hart toedragen. We hadden graag een fysieke ontmoeting en gesprek gepland om uitleg te geven en vragen te beantwoorden, maar dat laat de huidige coronasituatie helaas niet toe.”

Steun
Sinds de start van het initiatief ervoeren Johannes en Joanne veel vormen van steun. “Die steun heeft ons heel goed gedaan, zeker de afgelopen tijd, toen het af en toe zwaar was. Als team hebben we in deze tijd ruimte gemaakt om deze teleurstelling te verwerken. En tegelijkertijd werkten we aan het verder opbouwen van het initiatief.” Zo werd zaterdag 27 november het vierde verslokaal in Lochem geopend. Ondanks de teleurstelling over het niet kunnen kopen van Nieuw Venhorstink ervaren Johannes Regelink en Joanne Malotaux een gevoel van geluk dat men door zo’n grote groep mensen gesteund werd en heeft men het vertrouwen dat een nieuwe plek er zal komen.

Afgelopen zomer vonden er diverse rondleidingen plaats op de boerderij van Tonnie en Garrit Regelink. Foto:  Josine Breukink Fotografie
Johannes Regelink en Joanne Malotaux .Foto: Josine Breukink Fotografie

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld