Open huis vrijwilligers september 2023. Foto: PR

Open huis vrijwilligers september 2023. Foto: PR

Dat Bolwerck groeit en zoekt nieuwe vrijwilligers

Cultuur

ZUTPHEN - Voor wie eens achter de schermen van Dat Bolwerck wil kijken en zien wat de rol van vrijwillige Bolwercker precies inhoudt, organiseert Dat Bolwerck op vrijdagavond 5 april een Open huis. Belangstellenden maken daarbij kennis met andere vrijwilligers en ontdekken wat Dat Bolwerck allemaal te bieden heeft. 

Kunst, filosofie, muziek, letteren, film… 
Vanaf de start in 2015 ontwikkelde Dat Bolwerck zich als Huis voor kunst en gedachten rond de centrale visie van Vincent Peppelenbosch (oprichter). Na zijn afscheid in 2023 sloeg Dat Bolwerck een meer professionele koers in. De exploitatie kreeg een impuls. Naast de zeven expositieruimten werden vier vergader- en cursusruimten gecreëerd en zijn twee historische appartementen (Marktzicht en Zolderloft) als logies opengesteld voor het publiek.

Dit alles leidde tot een sterke toename van activiteiten. Daarbij is er sprake van uitwisseling, regionaal en landelijk, op het gebied van beeldende kunst, filosofie, eigentijdse muziek, letteren, film, theater en dans. Dit zorgt voor een rijke programmering met wekelijks vele activiteiten. Van filosofische rondleidingen, verhelderende lezingen, concerten met nieuw gecomponeerde muziek en verdiepende cursussen, tot belangrijke cultuur-maatschappelijke evenementen zoals Pride Zutphen, Keti Koti en Museumnacht. 

Hierdoor is Dat Bolwerck van een gespecialiseerd Huis voor kunst en gedachten uitgegroeid tot een belangrijk kunstpodium voor Zutphen en wijde omgeving. 

Hechte gemeenschap
Opgezet als vrijwilligersorganisatie, is Dat Bolwerck de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een professionele organisatie, waarbij vrijwilligers en betaalde medewerkers nauw met elkaar samenwerken. Door dit beleid consequent uit te voeren en uit te dragen, kent Dat Bolwerck inmiddels een snelgroeiende kern met een team van circa 60 medewerkers. Artistiek leider Marlise van der Jagt (aangesteld in 2022) geeft samen met Ian Muller (bestuurder sinds 2023) invulling aan het programma, de activiteiten en de innovatieve ontwikkelingen.  

Als Huis voor kunst en gedachten vormt Dat Bolwerck daarbij een hechte gemeenschap. De kern daarvan wordt gevormd door vrijwilligers, betaalde medewerkers en kunstenaars. Om hen heen staan vrienden, donateurs, deelnemers en publiek. Van belang daarbij is het overbruggen van verschillen door mensen bij elkaar te brengen, door samen te ervaren en te creëren. 

Stapsgewijze groei
De gemeenschap wordt gevoed vanuit het programma. Omgekeerd wordt het programma gevoed door de gemeenschap. In 2023 vonden circa 30.000 bezoekers de weg naar Dat Bolwerck. De komende periode wordt een stapsgewijze groei verwacht. Bij een goede spreiding over het jaar kan het monumentale complex circa 45.000 bezoekers ontvangen zonder dat de beleving van verstilling onder druk staat. 

Door de toename van activiteiten is Dat Bolwerck momenteel op zoek naar nieuwe vrijwillige Bolwerckers. Er komt een druk seizoen aan met nieuwe grote tentoonstellingen, Expeditie NEXT, Lees Mei, Zutphen Pride, het Beethoven- en het Barok Festival, Zutphen Openluchtfilm, monumentendagen en nog veel meer. In de zomer wordt het nieuwe Kunst Café geopend. En het aantal boekingen in de beide Logies neemt hand over hand toe.

Nieuwe vrijwilligers
Bij al deze evenementen en activiteiten wil Dat Bolwerck het publiek graag nóg meer ondersteuning bieden. Dit maakt dat ze het betrokken team wil versterken met extra vrijwilligers. Daarbij wordt met name gezocht naar mensen die graag gastvrijheid willen bieden. Bijvoorbeeld als lid van het gidsenteam, die bezoekers aan de tentoonstellingen ontvangen en begeleiden. Als deelnemer aan het horecateam voor de bediening in het Kunst Café en service aan gezelschappen. Of bij het team dat de gastvrijheid voor de logies verzorgd, de logiesgasten welkom heten en wegwijs maakt in de monumentale appartementen.

Wie interesse heeft is van harte welkom op vrijdagavond 5 april van 19.30 tot 21.00 uur bij het Open huis vrijwilligers bij Dat Bolwerck. Het open huis is vrij toegankelijk maar graag aanmelden via: vrijwilligerscoordinator@datbolwerck.nl.


www.datbolwerck.nl

Het horecateam bereid een overheerlijke vegetarische biologische lunch voor. Foto: PR
Gidsen coördinator Jolanda Pronk geeft uitleg over wat gids zijn en het ontvangen van bezoekers van Dat Bolwerck inhoudt. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant