Ian Muller heet filosofiecafé welkom in Dat Bolwerck. Foto: PR
Ian Muller heet filosofiecafé welkom in Dat Bolwerck. Foto: PR

Samengaan Filosofiecafé Zutphen en Dat Bolwerck

Cultuur

ZUTPHEN - Per 1 januari 2024 vindt het Filosofiecafé Zutphen onderkomen bij Dat Bolwerck. Hiermee is voor het Filosofiecafé een nieuwe stap naar professionalisering gezet. Voor Dat Bolwerck, huis voor kunst en gedachten, is het filosofiecafé een perfecte toevoeging aan het huidige programma op het gebied van filosofie met verdiepende filosofische lezingen en -essays bij de tentoonstellingen, en diverse filosofische cursussen zoals de ‘Basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie’

Filosofiecafé Zutphen startte 10 jaar geleden met niemand minder dan Coen Simon (Hoofdredacteur Filosofie magazine, red.) en heeft in de achterliggende periode een trouwe achterban gevonden. Vele interessante sprekers zoals Joep Dohmen, Stine Jensen en Daan Rovers verwelkomden zij in hun ‘café’. Afgelopen donderdag 23 november vierden zij hun 10-jarig bestaan feestelijk tijdens het Filosofiecafé Zutphen bij Dat Bolwerck, waar Suzanne Biewinga een lezing gaf over ouder worden in de 21ste eeuw en de lessen die we daarbij uit de oudheid kunnen leren. 

Op dit moment vindt het filosofiecafé vier keer per jaar plaats. Elke editie wordt een bijzondere spreker/inleider uitgenodigd die de avond opent met een lezing over een bepaald thema. Daarna wordt een filosofisch gesprek met het publiek gevoerd met het thema van de lezing als leidraad. Na afloop wordt het gesprek informeel en in ‘café sfeer’ vervolgd. 

De opzet van het Filosofiecafé Zutphen blijft, na het samengaan met Dat Bolwerck, ongewijzigd. “Dat Bolwerck leent zich uitermate goed voor deze opzet en door de aanwezige bar biedt het daarbij ook de setting van een echt café na afloop”, zegt Rina Warmerdam. “Door de samenwerking met Dat Bolwerck krijgt het filosofiecafé Zutphen meer ondersteuning in de logistiek”. De verwachting is dat uit de samenwerking nieuwe ideeën geboren worden voor nieuwe hoogstaande filosofische activiteiten in Dat Bolwerck. Daarbij sluit ook de filosofische werkgroep Denkwerck vanuit Dat Bolwerck aan. 

Ian Muller, directeur bij Dat Bolwerck: “Ik verwacht dat de overkoepelende filosofische thematiek ‘mens in wording’ zo nog beter uit de verf komt. Op deze manier geven we nadrukkelijk invulling aan onze doelstelling van Dat Bolwerck als huis voor kunst en gedachten. Deze samenwerking biedt Dat Bolwerck daarmee de verbinding met een grote groep filosofisch geïnteresseerden uit Zutphen en de wijde omtrek.”

Dat Bolwerck biedt als huis voor kunst en gedachten een werkplaats waar het zintuiglijk ervaren en bewust worden van onze tijd centraal staat. Elke tijd kent zijn eigen opgaven en denkbeelden. Dat Bolwerck wil met het doorlopend onderzoeks- en presentatiethema mens in wording een kiemplek zijn waar je door het prisma van kunst kijkt naar nieuwe denkbeelden over de rol en ontwikkeling van de mens. Kunst en filosofie worden daarmee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

“Kunst spreekt ons zintuiglijk aan en kan wat niet vanzelfsprekend is in ons wakker roepen. Filosofisch denken weekt ons los van gangbare en statische beelden en helpt ons woorden te geven aan nieuwe gedachten, bewustwording, ontwikkeling en andere perspectieven op ons leven, bestaan of plek in de wereld”, aldus Ian Muller. 

Met deze combinatie van kunst en gedachten creëert Dat Bolwerck ‘zachte aanrakingen’ die uitnodigen tot ontvankelijkheid en het op zoek gaan naar resonantie. Resonantie met (de denkbeelden achter) het gepresenteerde, met de daaruit voortvloeiende beweging in jezelf en je omgeving. “Het stimuleren van verstillen en vragen gaat daarbij voor duiden en toelichten, losweken en verwonderen voor forceren en beleren. Een goede zachte aanraking resoneert ook buiten Dat Bolwerck bewust of onbewust door in de bezoeker”, zegt Ian Muller.

Voor 2024 staan de volgende sprekers op de agenda van het Filosofiecafé Zutphen: 

22 februari: Lammert Kamphuis - ‘Wat is vriendschap?’
16 mei: Jurriën Hamer - ‘De vrije wil bestaat niet.’
26 september: Lieke Asma - ‘De vrije wil bestaat wél.’
7 november: Lianne Tijhaar - ‘Hoe maken we ethiek weer een zaak van ons allemaal?’

Meer info & aanmelden kan via de website van Dat Bolwerck: www.datbolwerck.nl.

Paul Wokke, Rina Warmerdam, Ian Muller en Joyce Rust. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit