Wethouder Eva Boswinkel en Dorpsraad Warnsveld-voorzitter Cyp Wagenaar bezegelen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Jolanda van Velzen
Wethouder Eva Boswinkel en Dorpsraad Warnsveld-voorzitter Cyp Wagenaar bezegelen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Jolanda van Velzen

Dorpsraad Warnsveld en gemeente verstevigen onderlinge band

Algemeen

WARNSVELD - In ’t Warnshuus hebben Cyp Wagenaar, de voorzitter van Stichting Dorpsraad Warnsveld, en wethouder Eva Boswinkel namens het Zutphense college afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit gebeurde in het bijzijn van het nagenoeg voltallige dorpsraadbestuur en wijkregisseur Juliet Neefjes. Beide partijen verklaarden heel blij te zijn met het bereikte resultaat.

Door Rudi Hofman

Het belangrijkste volgens wethouder Eva Boswinkel is dat de nieuwe overeenkomst eraan bijdraagt dat de Dorpsraad Warnsveld en de gemeente Zutphen zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenwerken: “Die goede samenwerking is ons dierbaar.” Dorpsraadvoorzitter Cyp Wagenaar was het hier volmondig mee eens: “We willen allebei dat die samenwerking op een goede manier gaat, zo simpel is het.”

Waar voorheen officieel een verordening officieel de relatie tussen dorpsraad en gemeente bekrachtigde, gaan beide partijen nu een volgende fase in. Eentje waarin samenwerking en het elkaar over en weer betrekken bij onderwerpen die voor de inwoners belangrijk zijn, centraal staan. 

Belangenbehartiger
Boswinkel: “Makkelijk en regelmatig contact zorgt ervoor dat we samen erop toezien dat we het juiste doen voor ons dorp. Deze nieuwe overeenkomst helpt ons daarbij. Het is aan de ene kant belangrijk te laten zien dat we de dorpsraad serieus nemen als belangenbehartiger van Warnsveld en aan de andere kant dat de dorpsraad ons helpt om de juiste dingen te doen voor Warnsveld.”

De wethouder zei ook aan dat de gemeente zich er meer bewust van is geworden ‘dat we een stad zijn én een dorp’. “De dorpsraad is een van onze belangrijkste partners. Ik weet dat als ik met de dorpsraad praat dat ik met Warnsveld spreek. We hebben hetzelfde doel: de belangen van het dorp op een goede manier behartigen. Ik verheug me dan ook ontzettend op de verdere samenwerking met de Dorpsraad Warnsveld”, aldus Boswinkel.

Ondersteuning
Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat de dorpsraad voortaan jaarlijks naar eigen inzicht een gemeentelijke bijdrage van 14.400 euro kan gebruiken voor (financiële) ondersteuning van dorp-gerelateerde activiteiten. Dit jaar heeft de dorpsraad bijvoorbeeld financieel bijgedragen aan het buurtfeest van ’t Nutteler en aan de trekkertram van Oranjevereniging Warnsveld.

Wagenaar: “Het bijzondere is dat wij als dorpsraadbestuur nu zonder tussenkomst van ambtenaren en moeilijke procedures de diverse projecten die een betere samenleving bevorderen kunnen regelen. Het blijven van een dorpsraad is van belang voor de inwoners, omdat er heel korte lijntjes zijn. Wij zorgen ervoor dat Warnsvelders makkelijk met de gemeente kunnen communiceren en andersom.”

Het bestuur van Stichting Dorpsraad Warnsveld is twee jaar geleden grotendeels vernieuwd en bestaat nu uit: Cyp Wagenaar (voorzitter), Anja Kuiken (secretaris), Janet Lier (penningmeester), Jannie de Ruiter-Huurnink (bestuurslid) en de onlangs aangetreden Robert Jan Hulscher (bestuurslid). 

Frisse blik
Eva Boswinkel, die anderhalf jaar geleden als wethouder van Zutphen werd beëdigd, denkt dat het een voordeel is dat zowel zij als de vernieuwde dorpsraad met een frisse blik naar de belangen van Warnsveld kan kijken.

Als het aan de gemeenteraad ligt, krijgt Warnsveld meer mogelijkheden de eigen identiteit te bewaren. Dit was de strekking van een onlangs ingediende en aangenomen motie van Burgerbelang met steun van VVD, CDA, D66 en PvdA. Het college kreeg als opdracht mee met de Warnsveldse verenigingen en organisaties in gesprek te gaan om te kijken hoe zij structureel ondersteund kunnen worden om hun positie te versterken. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota komt het college met een raadsvoorstel hoe dit te bereiken.

Wethouder Eva Boswinkel en Dorpsraad Warnsveld-voorzitter Cyp Wagenaar bezegelen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Jolanda van Velzen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld