De vlag aan de nieuwe vlaggenstok halverwege de toren van de Walburgiskerk. Foto: PR
De vlag aan de nieuwe vlaggenstok halverwege de toren van de Walburgiskerk. Foto: PR

Vlaggen en Slechtvalken

Algemeen

ZUTPHEN - Goed nieuws vanaf de toren van de Walburgiskerk. Op Koningsdag, 4 mei en 5 mei wapperde tot tevredenheid van veel Zutphenaren de vlag weer aan toren van de Walburgiskerk. Weliswaar niet aan de top, maar aan de nieuwe vlaggenstok halverwege de toren.

Dit nieuwe vlaggen heeft het broeden van de slechtvalken in de top van de toren niet verstoord. In de nestkast van de slechtvalken zijn namelijk vier eieren geteld en inmiddels zijn minstens twee pluizige kopjes van jongen waargenomen. Vader slechtvalk vliegt af en aan met prooien om zijn jongen te voeden. Dat is een heugelijk feit nadat vorig jaar geen enkel ei was uitgekomen. Ook het slechte nieuws begin maart dat het slechtvalk vrouwtje dood werd gevonden verdwijnt hiermee naar de achtergrond. Een week later meldde het mannetje zich alweer met een nieuw vrouwtje met nu dus jonge slechtvalken als gevolg. Het overleden vrouwtje wordt geconserveerd en opgezet en zal over enige tijd in de Walburgiskerk een plek krijgen.

De vlaggenmast die is aangebracht halverwege de toren zal, als er niet wordt gevlagd, naar binnen worden gehaald en is dan dus niet zichtbaar. Wie nog wil bijdragen aan de bekostiging van de vlaggenmast wordt van harte uitgenodigd dat te doen. Er is nog een tekort van 2.000 euro. Bijdragen kan op rekening NL30RABO 0340 1097 42 ten name van Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen onder vermelding van ‘vlaggenmast’.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld