Beeld ter illustratie. Foto: Liesbeth Spaansen
Beeld ter illustratie. Foto: Liesbeth Spaansen

Provinciale Staten vergadert over coördinatiebesluit Windpark IJsselwind

Algemeen

ZUTPHEN/EEFDE - Op woensdag 20 april zijn er van 13.15 tot 17.45 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder andere het coördinatiebesluit van windpark IJsselwind. Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 20 april is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie

Windpark IJsselwind Zutphen voorziet in de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Er wordt een inpassingsplan voorbereid. Tegelijkertijd met de vaststelling van dit inpassingsplan moet een aantal vergunningen worden verleend. GS stellen voor dat Provinciale Staten gebruik maken van hun bevoegdheid tot het nemen van een coördinatiebesluit zodat de ontwerpstukken van het inpassingsplan en vergunningen tegelijk ter inzage worden gelegd, er één loket is voor het ontvangen van zienswijzen tegen de verschillende (ontwerp-)besluiten en er één beroepsprocedure voor de verschillende besluiten is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met dit voorstel tot een coördinatiebesluit.

Inspreken
Inwoners van Gelderland die willen inspreken bij een van de onderwerpen ter oordeelsvorming, kunnen zich aanmelden bij de Griffie voor maandag 18 april, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of 026 - 359 91 34. De vergaderingen zijn online te volgen via de agenda van de desbetreffende vergadering en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld