<p>De Koningin Wilhelminafontein zoals deze op niet echt een A-locatie al jaren staat te verkommeren. Foto: Henk Derksen</p>

De Koningin Wilhelminafontein zoals deze op niet echt een A-locatie al jaren staat te verkommeren. Foto: Henk Derksen

Verzet tegen afwijzing Schupstoel als nieuwe locatie Wilhelminafontein

ZUTPHEN - In Zutphen houdt de plaatselijke Wilhelminafontein de gemoederen opnieuw flink bezig. Nadat de gemeenteraad eerder deze maand een door het CDA ingediende motie verwierp om het uit 1899 daterende en inmiddels enigszins verpauperde bouwwerk te plaatsen op de her in te richten Schupstoel, laten belangenbehartigers het er onder aanvoering van Stichting De Oude HBS niet bij zitten. Zowel een digitale als analoge petitie en een WOB-verzoek moeten de gemeente alsnog op andere gedachten brengen.

Door Eric Klop

Volgens een raadsmeerderheid zou plaatsing van de Wilhelminafontein op de Schupstoel niet passen in de functies die b. en w. met het plein voor ogen hebben. Eerder liet wethouder Annelies de Jonge al weten dat het lastig is om ter plekke een waterbassin voor de fontein aan te leggen. De raad ging mee met deze overwegingen en steunt daarnaast nog steeds het collegestandpunt uit 2018, waarin de directe omgeving van de Hanzehof als ideale plek voor de Wilhelminafontein wordt gezien. Deze locatie kwam destijds naar voren na een onderzoek, waarin tevens Vispoortplein, ’s Gravenhof en IJsselkade/Marspoortstraat tot de opties behoorden. Die vielen af vanwege keuzes die in lopende projecten al waren gemaakt. Plaatsing van de Wilhelminafontein op de oorspronkelijke locatie, de Houtmarkt, viel drie jaar geleden eveneens af. Onder andere door het ontbreken van lopende projecten waarop zou kunnen worden aangehaakt. Van de Schupstoel als mogelijke locatie maakte het onderzoek geen melding.

Niettemin klonk het plots opgedoken idee om de fontein in vol ornaat naar de Schupstoel te verhuizen de Stichting De Oude HBS, warm pleitbezorger van Zutphens erfgoed dat teloor dreigt te gaan, als muziek in de oren. Voorman Hendrik de Bruin stuurde de gemeenteraad met het oog op de behandeling van de herinrichtingsplannen een brief waarin hij laat weten dat het voor de Schupstoel een uitgelezen kans is om de Wilhelminafontein op deze locatie te herplaatsen. “Er is sprake van een passende historische setting en tegelijkertijd geeft de fontein een extra sfeervolle impuls op deze plek. Plaatsing van de Wilhelminafontein op de Schupstoel zal geen aanleiding kunnen zijn dat begroting van de reeds, deels, geplande werkzaamheden zal worden overschreden”, zo schreef De Bruin. De raad liet deze overwegingen voor wat ze zijn.

Bedenkingen
De Bruin laat het daar echter niet bij zitten. Hoewel hij naar eigen zeggen had ingecalculeerd dat de motie zou worden verworpen, heeft hij daarbij zo zijn bedenkingen. Naar aanleiding van wat b. en w. tijdens zowel de forum- als de raadsbehandeling te berde brachten, vermoedt hij dat zij belangrijke informatie achterhielden. Verder wil De Bruin weten wie precies het variantenonderzoek van 2018 heeft uitgevoerd. Om daar achter te komen heeft de Oude HBS op grond van de Wet openbaarheid van bestuur vorige week een verzoek ingediend om ‘openbaarmaking van stukken betreffende een in opdracht van het b. en w. gedane onderzoek voor het vinden van een alternatieve locatie voor de Koningin Wilhelmina Fontein’.

Stichting De Oude HBS betreft voorts de bevolking in haar streven. Met onder andere de erfgoedvereniging Heemschut op haar hand werd onlangs op internet onder de noemer ‘Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop’ een petitie gestart. Nu een meerderheid van de volksvertegenwoordiging zich daar vooralsnog niets aan gelegen laat liggen, kunnen inwoners van Zutphen zeer binnenkort ook aan de hand van een petitie via deze krant hun voorkeur laten blijken voor de Schupstoel als locatie van de door hun vroegere plaatsgenoten ‘geschonken’ Wilhelminafontein. Zodat er in middenin het centrum van Zutphen een nieuwe, bruisende toekomst voor het veelbesproken bouwwerk gloort. Of zoals voormalig raadslid Theo Engelen, al vele jaren enthousiast pleitbezorger van de fontein, het desgevraagd verwoordt: “Dit was een gift van de bevolking. Die moet zich laten horen. De Schupstoel is een mooie plek. Een prima alternatief voor de Houtmarkt waarop het bouwwerk oorspronkelijk stond. Terugplaatsing is echter niet haalbaar. Dat snap ik ook wel. Maar de locatie Hanzehof die de gemeente nu voor ogen heeft is niets waard. Daar komt veel minder volk en blijft de fontein zeker ook voor toeristen weggestopt”, aldus Engelen. 

APART KADER

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden