Op de foto: Tij-ding van Karin van der Molen. Te zien in Dat Bolwerck t/m 19 september. Foto: PR

Op de foto: Tij-ding van Karin van der Molen. Te zien in Dat Bolwerck t/m 19 september. Foto: PR

VIDEO

Cultuur geeft Zutphen kleur

Algemeen

ZUTPHEN - Kunst en cultuur moeten voor iedereen in de gemeente Zutphen dichtbij en bereikbaar zijn en alleen door samen te werken kunnen de gedroomde doelen worden bereikt. Dit zijn de belangrijkste ambities in de nieuwe cultuurnota 2021-2024. Het concept werd afgelopen dinsdag 15 juni vastgesteld en maandag 28 juni besproken in de gemeenteraad.

Door Alize Hillebrink

Terwijl de culturele wereld de deuren weer heeft geopend presenteerde de gemeente Zutphen afgelopen week de concept Cultuurnota 2021 – 2024 getiteld: De Stad als Podium. In april kwamen Zutphense cultuurmakers, cultuurgenieters, inwoners, organisaties en ambtenaren bij elkaar tijdens de Week van de Cultuur. De oogst van deze cultuurweek vormde de bouwstenen voor de nieuwe cultuurnota.

Het cultuuraanbod is de afgelopen jaren gegroeid. Er is gewerkt aan een gezonde balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de binnenstad, zo valt te lezen in de nota. “Maar als het gaat om het culturele samenspel, dan zijn we het er unaniem over eens dat er werelden zijn te winnen en te ontdekken.” Op het gebied van samenwerking is in de vorige periode niet veel vooruitgang geboekt, wordt in de nota geconstateerd. De doelstelling van de Cultuuragenda 2017-2020 getiteld ‘De kunst van samen vernieuwen’, lijkt hiermee nog niet gehaald. Samenwerking wordt in de nota eveneens als essentieel gezien om tot een aantrekkelijk cultureel aanbod te komen.

De uitdaging is om nu echt anders te gaan samenwerken,” zegt wethouder ten Broeke in het filmpje ‘De stad als podium’. “Om van de archipel een land te maken, moeten eigenbelangen, ego’s en vaste patronen worden losgelaten. Daarin ligt de sleutel.” De wethouder benadrukt het belang van cultuur: “Een cultureel initiatief helpt om eenzaamheid tegen te gaan. Een festival kan onze lokale economie een boost geven,” zegt hij “Een sterke Zutphense cultuursector verhoogt de sociale cohesie. Cultuur geeft kleur aan Zutphen. Cultuur biedt de mogelijkheid tot ontmoeting en de eigen wereld te verruimen. Cultuur kan zorgkosten besparen en een sterkte cultuur geeft een sterke economie.”

Een uitdaging voor de Zupthense cultuur is er ook, want in 2018 besloot de gemeenteraad het cultuurbudget structureel te korten met 300.000 euro. Een bedrag dat vanaf 2022 tot 2024 gefaseerd wordt opgelegd aan de basisorganisaties Graafschap bibliotheken, Hanzehof, Muzehof en De Musea Zutphen. Ten Broeke noemt de totstandkoming van de nota een spannend proces waarin veel waardevolle gesprekken zijn gevoerd en waarin ik me weer eens bewust werd van het belang van cultuur in onze alledaagse leven. Om ons heen, dichtbij, benaderbaar en op ieders niveau, cultuur is voor velen mentale zuurstof.”

Op 28 juni 2021 wordt de concept cultuurnota besproken in de Zutphense gemeenteraad. Op 12 juli 2021 volgt de besluitvorming over cultuurnota in de gemeenteraad.

Bekijk hier het filmpje ‘Verhaal van de Stad’:


Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld