Vlnr: Mathijs ten Broeke (wethouder cultuur), Vincent Peppelenbosch (Dat Bolwerck), Jacqueline Roelofs (Graafschap bibliotheken), Lisette Lagerweij (Muzehof), Frans Laarakker (Gelderveste), Tiana Wilhelm (Musea Zutphen), Toon Geluk (Archipel), Marthijn Manders (SKGB). Niet aanwezig waren: Johan Boonekamp (Hanzehof), Hans Heesen (Luxor) en Elza Boukje Lap (Cordeo). Foto: Patrick van Gemert
Vlnr: Mathijs ten Broeke (wethouder cultuur), Vincent Peppelenbosch (Dat Bolwerck), Jacqueline Roelofs (Graafschap bibliotheken), Lisette Lagerweij (Muzehof), Frans Laarakker (Gelderveste), Tiana Wilhelm (Musea Zutphen), Toon Geluk (Archipel), Marthijn Manders (SKGB). Niet aanwezig waren: Johan Boonekamp (Hanzehof), Hans Heesen (Luxor) en Elza Boukje Lap (Cordeo). Foto: Patrick van Gemert Patrick van Gemert

Cultuureducatie voor alle kinderen in Zutphen

Algemeen

ZUTPHEN - Afgelopen maandag 14 juni ondertekenden Zutphense culturele organisaties samen met het primair onderwijs en de gemeente Zutphen een convenant voor cultuureducatie in het basisonderwijs in Zutphen. Wethouder Mathijs ten Broeke: “Hiermee wordt het iets vanzelfsprekender dat kinderen in aanraking komen met een vonk van cultuur.”

Door Alize Hillebrink

“Mijn vader speelde contrabas waardoor ik al vroeg in aanraking kwam met muziek,” vertelt Lisette Lagerweij, directeur Muzehof. Tegelijkertijd beseft ze dat cultuur niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “Niet iedereen heeft een musicerende vader of moeder.” Het is dé basisgedachte achter het convenant. “Met dit gezamenlijk basisprogramma krijgt elk kind gelijke kansen,” aldus Lagerweij. Via een zogenaamd ‘Basis Cultuurmenu’ zijn kinderen van Zutphense basisscholen ervan verzekerd dat zij in aanraking komen met alle culturele disciplines uit de eigen lokale culturele omgeving. Of het nu om muziek gaat, dans, theater, literatuur, multimedia, of beeldende kunst en erfgoed. Het basismenu kan naar wens worden aangevuld met extra componenten: zoals een kinderboekenweekvoorstelling of projecten op maat.”

Vier schoolbesturen, Graafschap bibliotheken, Theater Hanzehof & Buitensociëteit, Muzehof, Luxor, Musea Zutphen, Dat Bolwerck en Gemeente Zutphen ondertekenden het convenant. Met het ‘Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2021-2029’ is goed cultuuronderwijs op achttien basisscholen in Zutphen en Warnsveld voor de komende acht jaar gewaarborgd.

De samenwerking van Zutphense scholen, culturele instellingen en de gemeente is niet nieuw, maar dat er nu een convenant ligt voor het eerst voor maar liefst acht jaar stemt de deelnemende partijen positief. Wethouder Ten Broeke: “Dit nieuwe convenant maakt het ietsje meer vanzelfsprekend dat kinderen in aanraking komen met cultuur.” Volgens de wethouder is cultuur wel nog te vrijblijvend. “Ik spreek hierbij de wens uit dat cultuur iets vanzelfsprekends wordt.”

Cultuur is belangrijk omdat het de persoonlijke ontwikkeling stimuleert, zegt Lagerweij. “Het bevordert het inlevingsvermogen en beeldend vermogen van kinderen.” Hester Guldie, leerkracht onderbouw aan de Walter Gillijnschool, een Jenaplanschool in Zutphen, is enthousiast over het nieuwe convenant en brengt deze week met haar groep een bezoek aan de Musea Zutphen. “Cultuur is op onze school erg belangrijk, cultuur is verweven in ons onderwijs.” Met de kinderen van haar onderbouwgroep werkt Guldie aan het thema ‘verzamelen’. “Ik heb met de kinderen buiten van alles verzameld. Vervolgens hebben we onze vondsten gecategoriseerd en daarna hebben we een catalogus ontwikkeld,” vertelt ze. “Morgen gaan we naar de musea Zutphen om te bekijken welke verzamelingen daar te vinden zijn.”

Scholen ontvangen vanuit het Rijk een budget om te besteden aan cultuureducatie. Voor het jaar 2020-2021 is dit 105,31 euro per school plus 20,76 euro per leerling. Meer info over cultuureducatie op de Muzehof Cultuur en School-website.


www.muzehof.nl/cultuur-en-school

Lisette Lagerweij, directeur Muzehof, toont een foto van zichzelf als kind naast de contrabas van haar vader. Foto: Patrick van Gemert
Wethouder Mathijs ten Broeke. Foto: Patrick van Gemert
Wethouder Mathijs ten Broeke ondertekent het convenant cultuureducatie. Foto: Patrick van Gemert

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld