Zutphen dient opnieuw subsidieaanvraag in voor warmtenet Helbergen

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft onlangs een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland om de buurt Helbergen aardgasvrij te maken via het project warmtenet TEO Helbergen. Met behulp van deze subsidie wil de gemeente Zutphen, samen met Woonbedrijf ieder1 en een aantal andere partners, ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aansluiten op een warmtenet.

De gemeente hoorde eind vorig jaar dat zij geen rijksbijdrage zou ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het aardgasvrij maken van de buurt Helbergen. De Provincie Gelderland biedt een aantal kansrijke projecten, die bij de landelijke aanvraag zijn afgevallen, nu alsnog de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de subsidie 'de Gelderse Proeftuin'. Met deze subsidie is het mogelijk de energiekosten voor de te verwarmen huizen laag te houden. Het project warmtenet Helbergen is een van de geselecteerde projecten.

Wethouder Harry Matser: “In november vorig jaar waren we erg teleurgesteld dat we geen rijksbijdrage ontvingen, omdat we een gebalanceerde aanvraag hadden ingediend. We zijn blij dat de provincie dit project als kansrijk ziet en we alsnog kans maken op een bijdrage. In de tussentijd hebben we dan ook niet stil gezeten. We hebben onze aanvraag aangescherpt en stappen gezet met onze partners, zoals de ondertekening van een intentieovereenkomst en het aanscherpen van de businesscase. Daar ben ik erg trots op. Ik hoop dat we over een aantal maanden goed nieuws krijgen, zodat we samen met onze partners en inwoners kunnen werken aan een duurzame en aardgasvrije toekomst.”

Intentieovereenkomst met partners en businesscase
Twee belangrijke onderdelen van de nieuwe aanvraag waren het aanscherpen van de financiële opbouw van het project (een nauwkeurigere businesscase) en het ondertekenen van een intentieovereenkomst op vrijdag 30 april 2021. Met de intentieovereenkomst onderschrijven de partners gemeente Zutphen, Stichting Woonbedrijf ieder1, Coöperatieve vereniging ZutphenEnergie, energie-infra-specialist Firan, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Liander en transitiepartner Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat), de inspanningsverplichtingen gericht op het project TEO warmtenet Helbergen. "Want het wordt steeds duidelijker dat er niet één partij is die dit alleen kan realiseren. De warmtetransitie kunnen we alleen samen vormgeven."

Doorontwikkeling warmtenet
De gemeente verwacht in de zomer van 2021 meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele toekenning van de Gelders Proeftuin subsidie. Daarna gaat de gemeente met de partners en bewoners in gesprek. De bewoners zijn op de hoogte gebracht via flyers, die huis aan huis zijn verspreid. Een belangrijke opdracht bij het ontwikkelen van een warmtenet is dat de energierekening van inwoners niet hoger mag worden dan wat zij nu betalen.

Onderzoek warmtenet Helbergen
In 2019 zijn de gemeente Zutphen en Woonbedrijf ieder1, samen met Rijkswaterstaat, Alliander (Warmte uit Water) en Waterschap Rijn en IJssel, gestart met een onderzoek naar het gebruik van warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel. Hieruit is gebleken dat de warmte uit het water gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden