Cofinanciering verkabeling Zutphense hoogspanningslijnen dichterbij

Algemeen

ZUTPHEN - Woensdag 28 april heeft Provinciale Staten een motie aangenomen die Gedeputeerde Staten de opdracht geeft om opnieuw met betrokken gemeenten te overleggen over ‘een passende oplossing die de uitvoering van de verkabeling vóór 2030 mogelijk kan maken’ en om met een voorstel te komen voor ‘een passende bijdrage van de Provincie aan de verkabeling’. Deze motie was ingediend door PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

De raadsfractie van GroenLinks in Zutphen is heel blij met deze uitkomst. Eerder al besloot de gemeenteraad om de hoogspanningslijnen langs de Den Elterweg, de Ooijerhoek en de Van Essenstraat/Voorsterwegkwartier onder de grond te brengen. De hoogspanningslijnen vormen voor Zutphen en Warnsveld een serieus gevaar voor de gezondheid, met name voor kinderen.

Meer dan 1.000 huishoudens in Zutphen en Warnsveld leven binnen de contour van 0,4 microtesla, de maat die de Gezondheidsraad als potentieel schadelijk beschouwt. 80 procent van het benodigde geld wordt ter beschikking gesteld door het Rijk. De rest, ongeveer 4 miljoen euro, zou de gemeente zelf moeten bijeen brengen. Met de vandaag breed aangenomen motie van Provinciale Staten is nu een belangrijke stap gezet op weg naar cofinanciering door de Provincie.

Raadslid Dolf Logemann (GroenLinks): “De bijdrage van de Provincie kan de gemeente heel goed gebruiken, omdat de gemeentebegroting inmiddels zwarte cijfers laat zien, maar nog steeds zeer krap is. Door de provinciale bijdrage komt het ondergronds brengen weer een stap dichterbij”.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld