<p>De vier eieren in de nestkast in de toren van de Walburgiskerk kunnen elk moment uitkomen. De situatie is te precair om op 4 en 5 mei te vlaggen. Foto: Arjen Becht</p>

De vier eieren in de nestkast in de toren van de Walburgiskerk kunnen elk moment uitkomen. De situatie is te precair om op 4 en 5 mei te vlaggen. Foto: Arjen Becht

(Arjen Becht)

Slechtvalkjes op komst, vlag wappert niet aan Walburgiskerk

ZUTPHEN - Om het slechtvalknest niet te verstoren, wordt er op 4 en 5 mei niet gevlagd vanaf de toren van de Walburgiskerk. Dit hebben de Stichting Walburgiskerk Zutphen en de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken in goed overleg besloten. Op Koningsdag ontbrak de nationale driekleur hier ook al.

Door Rudi Hofman

Het is voor het eerst dat er op Koningsdag en op 4 en 5 mei geen vlag wappert aan de Walburgiskerk, zegt vlaggenier Arjen Becht. “De afgelopen jaren is er minimaal op een van deze drie dagen - veelal op 4 mei wel gevlagd.”

Volgens Rob van Swieten van de vogelwerkgroep hebben we dit jaar te maken met vrij koude nachten en slecht weer en is het broeden later dan normaal begonnen. “Als je nu zou gaan vlaggen, zou dat verstorend kunnen werken. De grote vlag is een bewegend object en zou het ouderpaar kunnen afschrikken. Je mag op basis van de Wet natuurbescherming het nest ook niet verstoren. Als de jongen al waren geboren en groot genoeg zouden zijn geweest, was het een ander verhaal geweest”, zegt Van Swieten.

Adriaan van Oosten, voorzitter van het Comité Herdenkingen gemeente Zutphen, respecteert het besluit van Stichting Walburgiskerk Zutphen. “Dit besluit is ook niet aanvechtbaar, omdat je zo’n nest niet mag verstoren. De stichting heeft daarin niets te kiezen. Het is natuurlijk jammer, omdat het een geweldige aanblik is; de grootste vlag van Zutphen aan de Walburgiskerk.” Van Oosten weet dat het stichtingsbestuur kijkt naar een eventueel andere plek voor de vlaggenmast (”ze zijn daarmee bezig’’).

Een andere optie is het verplaatsen van de nestkast, maar dat wordt volgens Rob van Swieten een lastig verhaal, omdat slechtvalken de voorkeur geven aan de hoogste plek. En dat is in dit geval de kerktoren, die zich op zo’n zeventig meter boven het Zutphense straatbeeld bevindt. De nestkast is in 2005 door de vogelwerkgroep geplaatst. In 2009 zijn voor het eerst slechtvalken bij de Walburgiskerk gezien en in 2015 was sprake van ‘het eerste bewezen broedpaar’, aldus Van Swieten.

Herdenken vanuit het hart
De Zutphenaar begrijpt heel goed dat er mensen zijn die er, zeker op 4 mei, moeite mee hebben dat er niet wordt gevlagd: “Dat is een beladen dag en dit maakt het wel moeilijk. Aan de andere kant: herdenken doe je vanuit je hart. De vraag is of je hier per se een vlag voor nodig hebt en dit zegt iemand die zelf veertig jaar militair is geweest.”

Vlaggenier Becht realiseert zich dat het vlagseizoen en het broedseizoen samenvallen en dat dit elkaar kan bijten. “Je moet steeds weer belangen afwegen. Het lastige is dat je het nooit goed doet. Wij doen ons werk als vlaggeniers naar eer en geweten en zijn slechts de uitvoerende partij. Als ik het luik opendoe om op de bovenste verdieping bij de vlaggenmast te komen, sta ik oog en oog met de slechtvalken.”

Duivels dilemma
Op Facebook laat de Stichting Walburgiskerk Zutphen weten met de niet-vlaggenkwestie in haar maag te zitten: ‘Het is een duivels dilemma, want gaan we vlaggen en de eieren worden te koud omdat de ouders in paniek zijn vanwege de grote vlag bij hun nest, dan kunnen de jongen dood gaan. En dat willen wij uiteraard niet op ons geweten hebben. En gaan we niet vlaggen, dan lijkt het alsof wij geen respect hebben voor de betekenis van 4 & 5 mei (wat absoluut niet het geval is). Hopelijk hebben jullie hier begrip voor, en nogmaals proberen wij een zo goed mogelijke beslissing te maken met wat te doen’. Inmiddels is zoals gemeld het besluit gevallen om van het vlaggen af te zien.

Nu is het wachten totdat de vier bebroede eieren uitkomen. De stichting meldde eerder dat een van de eieren zou zijn afgestoten, dit blijkt echter niet te kloppen. Zodra de jongen tien tot twaalf dagen oud zijn, worden ze geringd. Rond de veertigste dag beginnen ze volgens Van Swieten te fladderen en in de winter vliegen ze definitief uit. Vanaf dat moment moeten zij zichzelf zien te redden.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden