Bewoners over nieuwbouw Kattenhaven: ‘Wij voelen ons belazerd’
Cees Hoogstad, Just de Wijs, Silvester van Veldhoven, Hein Reitsma, Hans Beekman en Willem Wanrooij. Foto: Henk Derksen
Cees Hoogstad, Just de Wijs, Silvester van Veldhoven, Hein Reitsma, Hans Beekman en Willem Wanrooij. Foto: Henk Derksen

Bewoners over nieuwbouw Kattenhaven: ‘Wij voelen ons belazerd’

ZUTPHEN - Een grote groep omwonenden is het niet eens met de geplande woningbouw in de voormalige Kattenhaven in Zutphen. “Ons uitzicht, het zonlicht en onze privacy zijn straks compleet weg.”

Door Alize Hillebrink

Het liefst zien ze helemaal geen nieuwbouw, maar als het dan toch moet, dan in geen geval 13,5 meter hoog. Deze bouwhoogte van vier geplande stadswoningen aan de Kattenhavenstraat leidt bovendien tot hittestress bij de omliggende woningen, zeggen de bewoners die zich hebben verenigd in het Kattenhavencollectief.

Het is woensdagochtend en het parkeerterrein aan de Kattenhavenstraat wordt goed gebruikt; het terrein staat vol auto’s. “Er kunnen hier zo’n 27 auto’s staan”, zegt Willem Wanrooij, woordvoerder van het Kattenhavencollectief. De bewonersgroep is het niet eens met de plannen van de gemeente voor woningbouw op het parkeerterrein. Wanrooij geeft toe dat hij het huidige parkeerterrein ook geen fraai gezicht vindt. “Bebouwing op deze plek kan een mooie invulling zijn, maar niet op een hoogte van 13,5 meter, dat doet geen recht aan de historie van de plek.”

Volgens Wanrooij is de Kattenhaven een beeldbepalend, open en groen gebied aan de Berkel dat op vele manieren een functie kan krijgen. “Dat het college hier plompverloren een gebouw van 13,5 meter hoog willen neerzetten, zonder naar andere mogelijkheden te kijken, is pijnlijk.” De Kattenhaven is een bijzondere zichtlocatie maar er wordt niet naar het grote geheel gekeken, zegt hij. Zoals de zichtlijn vanaf de IJssel die met de nieuwbouw doorbroken wordt. “Dat druist in tegen de Stedenbouwkundige visie. Wij staan klaar om mee te denken, maar bij de gemeente lijkt alles al bezegeld.”

De plannen voor woningbouw door projectontwikkelaar Trigonium Vastgoed B.V. begonnen in 2014 met twaalf gestapelde appartementen. Na overleg met de gemeente werd het aantal bijgesteld naar vijf ‘grondgebonden’ woningen en daarna vier. “Vervolgens kwam de goedkeuring door het college voor een bestemmingsplanwijziging en het opheffen van alle parkeerplaatsen”, vertelt Wanrooij. Dat de buurt daarover niet van op de hoogte werd gebracht door de gemeente steekt de omwonenden nog steeds. “Op dat moment had de gemeente de buurt moeten informeren en dat hebben ze niet gedaan. Toen we ernaar informeerden werd het zelfs drievoudig ontkend dat er plannen waren.” Pas na een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) kreeg hij alle informatie. Hij bracht de buurt op de hoogte en de verontwaardiging was groot.

Willem Wanrooij, woonachtig aan de IJsselkade, kijkt aan de achterkant van zijn huis uit op de parkeerplaats. “Nu heb ik vrij uitzicht, maar straks kijk ik tegen een blinde muur aan. In de zomer hebben we verkoeling van de Berkel, maar dat wordt straks belemmerd door een gebouw dat hitte accumuleert, opslaat en weer weggeeft. Daar zit ik niet op te wachten. Het kan hier ‘s zomers binnen veertig graden worden.” De nieuwbouw komt eveneens voor de appartementen aan de Kattenhavestraat, zegt hij. “Een groot deel daarvan komt in de schaduw te liggen, dat willen de bewoners niet.”

Op zijn tafel ligt een dikke map met zienswijzen. “We hebben een zienswijze ingediend die door 59 mensen is ondertekend, maar alles wat we hebben aangevoerd is afgewezen”, zegt hij teleurgesteld. “Wij voelen ons niet serieus genomen, we hebben het gevoel tegen een muur op te botsen. Wij worden niet gehoord. De macht van de gemeente wordt tegen onze belangen en behoeften ingezet.”

Volgens de gemeente Zutphen is er juist in ruime mate tegemoet gekomen aan de belangen van omwonenden. Er is veel aan gedaan om een breed draagvlak te creëren, zegt het college van B&W. “Behalve met de wijkcoördinator, is er nooit persoonlijk met ons gesproken. Meerdere verzoeken aan de wethouder voor een gesprek zijn afgehouden. Ook de gemeenteraad wordt hierover onjuist geïnformeerd.”

Tot 1850 deed de Kattenhaven dienst als haven. Na demping werd het terrein eigendom van een gasfabriek aan de IJsselkade totdat er rond 1890 een melkinrichting kwam. Sinds de jaren ‘80 ligt het terrein braak en in gebruik als parkeerterrein. Volgens Wanrooij is er in het verleden nooit hoogbouw geweest op het terrein. “De maximale nokhoogte van bebouwing op deze plek was maximaal zes meter hoog. Wie recht wil doen aan de historische structuren, kan hier dus alleen laag bouwen.” Een of meerdere panden met één verdieping zou hier passend zijn bij de direct aangrenzende bebouwing”, zegt Wanrooij.

Dat de plannen niet participatief zijn besproken met de omwonenden, vindt het Kattenhavencollectief kwalijk. Het Kattenhavencollectief is nu eén van de werkgroepen van BIDS (Berkel In De Stad). Zo’n honderdvijftig mensen steunen de enthousiaste groepen, die werken aan een nieuwe visie op het gebied. “Wij hebben altijd benadrukt: we willen samenwerken, maar geen hoogbouw.”

Dinsdag 13 april 2021 wordt het Bestemmingsplan Kattenhavestraat besproken in het Forum van de gemeenteraad. Wanrooij: “We hopen dat er een meerderheid is die zegt: dit ondersteunen wij niet. Dan is de weg vrij om samen naar de functie van de Kattenhaven te kijken, in samenhang met het gehele Berkelgebied. Wij hebben grote waardering voor de herinrichtingsprojecten van de gemeente, zoals de IJsselkade, de Groenmarkt en de kade bij de fluisterboten. Dat willen we ook voor het gebied van de Berkel in de stad, inclusief de Kattenhaven.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden