Vijf ton corona-ondersteuning voor Zutphense ondernemers

Vijf ton corona-ondersteuning voor Zutphense ondernemers

ZUTPHEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 500.000 euro beschikbaar te stellen om ondernemers in Zutphen te ondersteunen. De gemeente kiest ervoor de uitkering van deze bijdragen te laten lopen via de ondernemerscollectieven St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de St. Parkmanagement Zutphen (SPMZ) (voorheen: de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ)) en de winkeliersverenigingen. Een andere manier is nauwelijks mogelijk, omdat dit al snel als staatssteun gezien kan worden.

De Covid-19-crisis heeft ook in de gemeente Zutphen een grote impact op de lokale economie. Vooral de horeca en detailhandel in de binnenstad worden hard getroffen, maar ook een aantal bedrijven op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra heeft het niet makkelijk. Het rijk heeft diverse maatregelen getroffen om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers te behouden. Aanvullend hierop had de gemeente Zutphen al eerder op lokaal niveau actie ondernomen, zoals onder meer het besluit de precario voor terrassen in een bepaalde periode niet te innen. Vanuit juridisch oogpunt is er geen mogelijkheid bijvoorbeeld de OZB niet te innen of individuele ondernemers financieel te steunen.

Ontoereikend
Wethouder economie Annelies de Jonge: “We zien dat het pakket van het rijk niet voor alle ondernemers toereikend is. Daarom hebben wij onderzocht welke mogelijkheden we nog wél hebben om ondernemers te ondersteunen bij het doorkomen van deze crisis en om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.” De ondersteuningsvraag van de ondernemer is divers. “We willen zoveel mogelijk maatwerk bieden", aldus wethouder De Jonge.
“Het bedrag van vijf ton dat wij aan de drie ondernemerscollectieven beschikbaar stellen gaat op basis van de algemene subsidieverordening. Met alle drie hebben we immers een subsidierelatie. We vragen hen voor deze aanvullende subsidie met plannen te komen die bijdragen aan het beperken van de economische schade en het economisch herstel na de coronacrisis. Het gaat dan om zowel individuele als collectieve plannen. Op deze wijze komen wij tevens tegemoet aan behoeften van ondernemers, zoals recent geuit in onze brede belronde onder ondernemers.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden